Community

levendige samenwerkingsverbanden

We noemen onszelf – sinds begin 2018 - een community. Met het woord community duiden we bewegende, netwerkachtige verbanden. Het gaat over autonomie en verbinden, over met elkaar een – tijdelijke – gemeenschappelijke missie hebben, over levendigheid en steeds weer in het moment kiezen en actief deel nemen. Over respect naar jezelf en naar elkaar. Het gaat over het ontwikkelen en bouwen van
Levendige Samenwerkingsverbanden.

Autonomie en Steeds Kiezen

In een community gaat het over samen-werken op basis van autonomie en steeds weer kiezen: heb ik hier te zijn, wat wil, kan en heb ik bij te dragen. Je bent met elkaar voor de periode dat het ‘de bedoeling’ is, dat er energie is. Je bent bij elkaar omdat er iets gemeenschappelijks is dat je - tijdelijk - bindt.

Afronding Communities

Als het project afgerond is, is de community ook afgerond.
De herinnering blijft, het geleerde nemen we mee. En de band en sympathie voor elkaar en elkaars werk en bijdrage groeit bij elke samenwerking weer iets meer.

Leiderschap en Volgerschap

Je draagt in de community bij vanuit jouw eigenheid (je missie en je talent). Met elkaar vervul je de taken en rollen die nodig zijn.
Leiderschap en volgerschap wisselen zich af tussen de personen en in jezelf. Zo wisselt bijvoorbeeld in een vergadering het leiderschap, doordat steeds een ander een essentieel voorstel doet dat door de anderen gevolgd wordt. Gewoon omdat op dat moment die persoon weet te verwoorden wat klopt en wat gevolgd wil worden.

Ontwikkeling

We weten nog niet waar het gebruiken van het woord community ons brengt. Omdat het een begrip en woord is dat nog niet ingevuld is, geeft het ruimte en inspiratie om haar eigen weg te gaan.
Wat we tot nu toe weten, is dat het gaat over autonomie en verbinden, over met elkaar een – tijdelijke – gemeenschappelijke missie hebben, over levendigheid en steeds weer in het moment kiezen en actief deel nemen. Over respect naar jezelf en naar elkaar.
Het gaat over het ontwikkelen en bouwen van
Levendige Samenwerkingsverbanden.

Samenwerkcommunities

U.Lab communities

U.Lab Rotterdam voor gemeenteambtenaren en hun samenwerkingspartners.

In 2015 volgden we met een coachcirkel het U.Lab. Het U.Lab is een kort programma over Theorie U door het Presencing Instituut in de VS via o.a. filmpjes op internet. Met twee van hen, Sarah Schutzle en Els Desmet, faciliteerden we het U.Lab in ons pand. Weer vanuit die community nam Nita Wissink het initiatief om een U.Lab bij een gemeente te faciliteren, dat deden we samen met haar en Dafne Foet.

sluit

Kunstcommunity

Kunst maken en leiderschap nemen in je community hebben veel gemeen.

Kunst maken en ‘leiderschap vanuit de toekomst’ hebben veel met elkaar gemeen. Daarom werken we graag samen met kunstenaars in exposities. En het is ook gewoon fijn om echte kunst in onze ruimtes te mogen hebben. 2012 – 2015: Nancy Kroon (op de foto) 2016: Sytske de Jong 2017/2018 Hanneke van der Werf. Van Bruno van den Elshout hebben we een aantal werken in eigendom: ‘de Schakers’ en drie horizonnen.

sluit

Speechcommunity

Nieuwjaarsspeech voor aandacht en focus, verteren en vieren.

Een Nieuwjaarsspeech aan jezelf schrijven: terugblik op het voorbije jaar en met focus en aandacht het nieuwe jaar instappen. Met Bruno van den Elshout hebben we in 2017 en 2018 de Nieuwjaarspeech georganiseerd. Bij de laatste maakte Hanneke van der Werf ook deel uit van onze speechcommunity.

sluit

Filmcommunity

Films maken: een nieuwe spannende ervaring.

In 2017 maakten we 7 films. Jörg Bauer en Elke Scheffers vertelden over hun ervaringen n.a.v. hun deelname aan de leiderschapsleergang. Marc en Yvonne werden gefilmd bij hun 18-jarig bestaan. Ralph Kämena maakte de films. Met ons 5-en voelden we ons soms als ‘de bende van vijf’, voor ons allen een nieuwe spannende ervaring om op deze persoonlijke manier onszelf over het voetlicht te brengen.

sluit

Fotocommunities

Foto's door Ralph Kämena en Bruno van den Elshout

Ralph Kämena heeft de foto's van onze ruimtes, onze portretten en een aantal productfoto's gemaakt. Met veel precisie en oog voor ons en onze ruimtes. Bruno van den Elshout heeft diverse evenement foto's gemaakt, o.a. tijdens de opening, Nieuwjaarsspeeches en foto-exposities. Met oog voor de dynamiek en de sfeer.

sluit

Websitecommunity

Deze website is 'in flow' ontwikkeld en gebouwd door Sefrijn Langen

Sefrijn Langen van How about Yes ontwierp en bouwde deze website. Vlot met een mooie mix tussen gestructureerd planmatig en creatief organisch. Steeds inspelend of vooruitlopend op onze wensen. Margot Timmer keek, kijkt en schrijft mee om de juiste woorden te gebruiken, zodat we steeds beter vindbaar zullen worden.

sluit

Leercommunities

Als vanzelf worden de langer lopende groepen (leergang Leiderschap vanuit de Toekomst en Samen Scholen met Vernieuwers) ook communities.
Intensief contact is er tijdens de training, tussendoor is er elkaar volgen & ontmoeten live of via sociale media. Het gaat over netwerken, meeleven, gunnen. Vanuit een net wat meer weten dan normaal, wat voor de ander belangrijk is.

De eerste leerganggroep is al een tijd afgerond, toch ontmoeten de mensen elkaar nog o.a. in een appgroep en is daar nog energie en verbinding. Hoe lang dat gaat duren, weten we niet. Als er niks of te weinig meer heen en weer gaat is het afgerond.

Huurderscommunity

Een ander voorbeeld is de community die we vormen met de vaste huurders. Er is verbondenheid omdat we de ruimtes gebruiken, naast elkaar. Er is respect voor de ruimtes, er is respect voor elkaars werk en klanten.

Meer weten over de mogelijkheden?

Over verhuur