Terug naar Nieuws

Dialoog en verlangen

19 september 2022

Welk diepste verlangen ligt er ten grondslag aan mijn inzet voor dialoog? Dat leek de meest vruchtbare vraag voor het gesprek dat we op 11 september j.l. op de netwerkdag van het Dialoog Netwerk Nederland voerden. Voor mij ligt dat verlangen bij het willen overbruggen van verschillen. Bij het ontsluiten van ieders potentieel en het met elkaar aankijken van de belemmeringen. Het benoemen van de verlangens creëerde de beweging naar concrete onderwerpen en het idee om thema-dialogen te gaan organiseren rondom die onderwerpen. Weet je welkom om daarbij aan te sluiten: www.dialoognetwerk.nl