Terug naar Workshops

I I : I I een ceremonie voor de aarde

a ceremony for the earth

Tijdens de een-na-laatste dag van de klimaattop van 2021 in Glasgow organiseren we een dag met stilte, reflectie en 'celebration'.
We vieren het leven in al zijn verscheidenheid.
We roepen in stilte op tot wijsheid in handelen voor nu en voor de zeven generaties na ons, voor al het levende.
We onderzoeken de wijze stille plek in ons en hoe we die kunnen voeden en opzoeken in ons dagelijkse leven.
We staan stil bij wat er nodig is, in onszelf en in onze gemeenschappen.

English below

Ben Jij

een bewuste aarde bewoner
een bewuste voorouder voor de zeven generaties na ons

Wil Jij

stil zijn en stil staan bij de urgentie van deze tijd
bewust stil staan en bijdragen aan een duurzaam klimaat.
Voor al wat leeft, nu en de zeven generaties na ons.

Datum

donderdag 11 november 2021

9.30 – 16.00 uur

Investering

Tijd en toewijding.

Bijdrage in de vorm van iets voedzaams voor de lunch.

 

Wil je contact met ons?

Interesse

I I : I I een ceremonie voor de aarde

Tijdens de een-na-laatste dag van de klimaattop van 2021 in Glasgow organiseren we een dag met stilte, reflectie en 'celebration'.
We vieren het leven in al zijn verscheidenheid.
We roepen in stilte op tot wijsheid in handelen voor nu en voor de zeven generaties na ons, voor al het levende.
We onderzoeken de wijze stille plek in ons en hoe we die kunnen voeden en opzoeken in ons dagelijkse leven.
We staan stil bij wat er nodig is, in onszelf en in onze gemeenschappen.

English below

Hoe mooi is het dat we gehoor kunnen geven aan de oproep van Anne Wislez en Ton van der Kroon  om op 11 november 2021, de een-na-laatste dag van de Klimaattop in Glasgow, een uur in stilte samen te zijn.

“Een uur van stilte, gebed, meditatie of elke andere vorm van bewuste focus, op 11 november 2021, van 11 – 12 uur lokale tijd. Terwijl 20.000 wetenschappers en politici zich richten op betere regels en wetten voor het klimaat, willen wij een poort openen voor stilte, gebed en overgave. Laten we om hulp en inspiratie vragen. Diep in ons hart, weten we de antwoorden.

OP DIT ELFDE UUR, NODIGEN WE IEDEREEN UIT VOOR EEN UUR VAN STILTE, GEBED, MEDITATIE OF CEREMONIE OM DE MENSHEID TE HELPEN DEZE CRISIS OP TE LOSSEN.”

Dank Anne en Ton voor jullie initiatief.

Wij geven op de volgende wijze vorm aan deze oproep.
We maken er een hele dag van.
Zo hebben we de ruimte om in stilte te zijn, onze innerlijke plek van stilte en weten te onderzoeken en te bekrachtigen, te reflecteren op wat deze tijd van ons vraagt en bovenal al het levende te vieren.

9.30 – 10.00 uur Aankomst met thee, koffie
10.00 – 10.50 uur Start en check in
11.00 – 12.00 uur Stilte|meditatie
12.00 uur Iets gezamenlijks, ontstaat in het moment
LUNCH met wat ieder meegebracht heeft
In de middag onderzoeken we onze innerlijke plek van stilte en weten, reflecteren we op wat deze tijd van ons vraagt en bovenal vieren we het leven
Rond 16.00 uur: afronding

We zullen deze dag zoveel mogelijk buiten in onze tuin doorbrengen.

Je bent van harte welkom om aan te sluiten.
Dat betekent dat je de hele dag aanwezig bent en dus tijd, energie en ruimte hiervoor vrij maakt.
Je kunt instappen via een mailtje aan info@ruimtevoorhelden.nl of via het formulier hieronder. Dan weten wij met hoeveel mensen we samen zullen zijn op deze dag en ontvang je van ons nog een voorpretmail met praktische informatie.

Welcome to all of you!

How beautiful it is that we can say yes to the call of Anne Wislez and Ton van der Kroon to meet in silence for one hour at 11th of November, the last but one day of the Climate top in Glasgow.

One hour of silence, prayer, meditation or any other form of conscious focus that would fit, on November 11th 2021, from 11 – 12 am local time. While 20.000 scientists and politicians focus on better rules and regulations for the climate, we would like to open a gate of silence, prayer and surrender.  Let’s ask for help and inspiration. Deep in our hearts, we know the answers.

On this 11th hour, we invite everyone to join in an hour of silence, prayer, meditation or ceremony to help humankind solve the crisis.”

Thank you Anne and Ton for this initiative.

We will join in the following way.
We come together for a whole day at 11:11. So we have the time to be in silence, to explore and empower our inner place of silence and knowing, to reflect on what this time is asking of us and also to celebrate all what lives.

9.30 – 10.00 am Arrival with tea and coffee
10.00 – 10.50 am Start and check in
11.00 – 12.00 am Silence|meditation
12.00 am Something together, will emerge in the moment
LUNCH with the food everyone brings in
In the afternoon we will explore our inner space of silence and knowing. Reflect and explore at what this time asks of us. And we will celebrate all what lives!
Around 16.00 am Closure

We will spend this day as much as possible in our garden.

You are welcome to join!
That means that you will be present the whole day and organize the time, energy and space.
You can step in by sending an email to info@ruimtevoorhelden.nl or you fill in the form below. So we know with whom we are this day and we can send you an email with practical information.

 


Door wie?

Interesse?

Vul hieronder je gegevens in