Terug naar Nieuws

Broodnodige Disloyaliteit: nieuwsbrief januari 2023

6 januari 2023

Loyaal zijn aan de normen en waarden van de systemen waar we toe behoren (gezin, team, organisatie) is een bijna onbewust gegeven. Het zorgt ervoor dat deze systemen in stand blijven. Toch is voor het voortbestaan en verder doorgroeien van deze systemen disloyaliteit, ontrouw zijn, aan de normen en waarden broodnodig.

In de nieuwsbrief Broodnodige Disloyaliteit kun je hier meer over lezen.