Community

levendige samenwerkingsverbanden

We noemen onszelf – sinds begin 2018 - een community. Met het woord community duiden we bewegende, netwerkachtige verbanden. Het gaat over autonomie en verbinden, over met elkaar een – tijdelijke – gemeenschappelijke missie hebben, over levendigheid en steeds weer in het moment kiezen en actief deel nemen. Over respect naar jezelf en naar elkaar. Het gaat over het ontwikkelen en bouwen van
Levendige Samenwerkingsverbanden.

Autonomie en Steeds Kiezen

In een community gaat het over samen-werken op basis van autonomie en steeds weer kiezen: heb ik hier te zijn, wat wil, kan en heb ik bij te dragen. Je bent met elkaar voor de periode dat het ‘de bedoeling’ is, dat er energie is. Je bent bij elkaar omdat er iets gemeenschappelijks is dat je - tijdelijk - bindt.

Afronding Communities

Als het project afgerond is, is de community ook afgerond.
De herinnering blijft, het geleerde nemen we mee. En de band en sympathie voor elkaar en elkaars werk en bijdrage groeit bij elke samenwerking weer iets meer.

Leiderschap en Volgerschap

Je draagt in de community bij vanuit jouw eigenheid (je missie en je talent). Met elkaar vervul je de taken en rollen die nodig zijn.
Leiderschap en volgerschap wisselen zich af tussen de personen en in jezelf. Zo wisselt bijvoorbeeld in een vergadering het leiderschap, doordat steeds een ander een essentieel voorstel doet dat door de anderen gevolgd wordt. Gewoon omdat op dat moment die persoon weet te verwoorden wat klopt en wat gevolgd wil worden.

Ontwikkeling

We weten nog niet waar het gebruiken van het woord community ons brengt. Omdat het een begrip en woord is dat nog niet ingevuld is, geeft het ruimte en inspiratie om haar eigen weg te gaan.
Wat we tot nu toe weten, is dat het gaat over autonomie en verbinden, over met elkaar een – tijdelijke – gemeenschappelijke missie hebben, over levendigheid en steeds weer in het moment kiezen en actief deel nemen. Over respect naar jezelf en naar elkaar.
Het gaat over het ontwikkelen en bouwen van
Levendige Samenwerkingsverbanden.

Samenwerkcommunities

Vermogen tot Samenwerken

Een praktisch toepasbaar model om met je team te kijken hoe het staat met de samenwerking.

In het eerste half jaar van 2019 hebben we met Elke Scheffers en Els Desmet gekeken naar de vraag: wat maakt een team prettig succesvol? Na vele gesprekken in teams ontstond er ineens een logisch en praktisch geheel: ‘Het Bollenveld van het Vermogen tot Samenwerken’. Het Bollenveld van het Vermogen tot Samenwerking geeft inzicht en handvatten hoe het team erbij staat. Het geeft goede vragen en thema’s om het gesprek met elkaar te voeren. Het leuke is dat je met het team zelf een analyse maakt, waarin alle gezichtspunten die leven binnen het team mee worden genomen. En het geeft zicht op wat een volgende stap is voor het team. Inmiddels is ons team versterkt met Jorg Bauer.

sluit

Speech aan jezelf

Een speech schrijven aan jezelf: voor aandacht en focus, verteren en vieren.

Een Nieuwjaarsspeech aan jezelf schrijven: terugblik op het voorbije jaar en met focus en aandacht het nieuwe jaar instappen. Met Bruno van den Elshout hebben we in 2017, 2018, 2019 en 2020 de Nieuwjaarspeech georganiseerd. In 2018 maakte Hanneke van der Werf ook deel uit van onze speechcommunity. In 2019 en in 2020 organiseren we daarnaast ook de Zomerspeech.

sluit

Websitecommunity

Deze website is 'in flow' ontwikkeld en gebouwd door Sefrijn Langen van How about Yes

Sefrijn Langen van How about Yes ontwierp en bouwde deze website. Vlot met een mooie mix tussen gestructureerd planmatig en creatief organisch. Nog steeds inspelend of vooruitlopend op onze wensen. Margot Timmer keek mee om op allerlei - verborgen - plekken de juiste woorden te gebruiken, ten behoeve van de vindbaarheid.

sluit

U.Lab community

Theorie U - U.Lab Rotterdam voor gemeenteambtenaren en hun samenwerkingspartners.

In 2015 volgden we met een coachcirkel het U.Lab. Het U.Lab is een kort programma over Theorie U door het Presencing Instituut in de VS via o.a. filmpjes op internet. Met twee van hen, Sarah Schutzle en Els Desmet, faciliteerden we het U.Lab in ons pand. Weer vanuit die community nam Nita Wissink het initiatief om een U.Lab bij een gemeente te faciliteren, dat deden we samen met haar en Dafne Foet.

sluit

Kunstcommunity

Kunst maken en leiderschap nemen in je community hebben veel gemeen.

Kunst maken en ‘leiderschap vanuit de toekomst’ hebben veel met elkaar gemeen. Daarom werken we graag samen met kunstenaars in exposities. En het is ook gewoon fijn om echte kunst in onze ruimtes te mogen hebben. 2012 – 2015 Nancy Kroon (op de foto) 2016 Sytske de Jong 2017/2018 Hanneke van der Werf. 2018 Rik Wanninkhof Van Bruno van den Elshout hebben we een aantal werken in eigendom: ‘de Schakers’ en drie horizonnen.

sluit

Foto- en filmcommunities

Films maken: een nieuwe spannende ervaring. Foto's door Ralph Kämena en Bruno van den Elshout.

In 2017 maakten we 7 films. Jörg Bauer en Elke Scheffers vertelden over hun ervaringen n.a.v. hun deelname aan de leiderschapsleergang. Marc en Yvonne werden gefilmd bij hun 18-jarig bestaan. Ralph Kämena maakte de films. Met ons 5-en voelden we ons soms als ‘de bende van vijf’, voor ons allen een nieuwe spannende ervaring om op deze persoonlijke manier onszelf over het voetlicht te brengen. Ralph Kämena heeft de foto's van onze ruimtes, onze portretten en een aantal productfoto's gemaakt. Met veel precisie en oog voor ons en onze ruimtes. Bruno van den Elshout heeft diverse evenement foto's gemaakt, o.a. tijdens de opening, Nieuwjaarsspeeches en foto-exposities. Met oog voor de dynamiek en de sfeer.

sluit