Terug naar Wijsheid

Mijn LinkedIn profiel

31 januari 2023

Categorien: Innerlijk kompas

Nu aan het begin van dit nieuwe jaar stel ik mezelf de vraag waar ik me in 2023 op wil richten. Waar ligt mijn focus? En wat betekent dit voor mijn LinkedIn-profiel.

Ik ben nieuwsgierig en heb een brede belangstelling. Ooit tijdens mijn bouwkundestudie keek ik bij het ontwerpen graag van ‘stoel tot stad’. Dat leidde tot de keuze voor stedenbouwkunde.

In de loop van de tijd heb ik me meer en meer gericht op de ontwikkeling van de mens, op de ontwikkeling van de samenwerking tussen mensen en hoe dat bijdraagt aan organisaties en maatschappij. Ik heb de fysieke uitdrukking van ‘stoel tot stad’ vertaald naar van ‘mens tot organisatie en maatschappij’.

Mijn huidige profiel

Ervaren coach, trainer en intervisiebegeleider.
Leiderschapsontwikkeling: persoonlijk leiderschap en leiderschap-in-community.
Coaching: lichaamsgerichte coaching/therapie, systemische coaching en familieopstellingen.
Organisatieontwikkeling: intervisie, teambuilding en organisatieopstellingen.

In dit profiel zie ik terug wie ik ben of graag wil zijn en zie ik de onderwerpen waar ik me op richt. Ik merk nu waar het niet meer klopt. Ik richt me niet meer op het begeleiden van familie- en organisatieopstellingen. Ik neem dat wel mee maar doe dat niet meer apart. Leiderschap is en blijft een onderliggend thema.

Focus

Mijn focus is steeds meer gericht op het begrip ‘potentieel’, een kernbegrip in de missie van Ruimte voor Helden. Potentieel gaat over beschikbaar vermogen, latent aanwezig, als mogelijkheid aanwezig, nog niet gemanifesteerd.

Ik hou ervan om bezig te zijn met het ‘vrij’ maken van het verborgen potentieel van mensen en samenwerkingsverbanden. Wat is dat potentieel, wat staat er in de weg en hoe kunnen blokkerende belemmeringen en gedachten in productieve uitgangspunten worden omgezet. De organisatie of de maatschappij is daarbij de grotere context.

Mijn nieuwe LinkedIn profiel

Ik richt me op individuen en op samenwerkingsverbanden. Dat doe ik met coaching en het begeleiden van intervisietrajecten en teamanalyses.

Ik maak daarbij graag gebruik van de lichaamsgerichte aanpak, systemische uitgangspunten, het gedachtegoed van Theorie U, ons model ‘Het Bollenveld van het Vermogen tot Samenwerken’ en de dialoog als gespreksvorm.

Ik hou ervan om in het werken met zowel individuen als teams werkvormen te benutten die een bepaalde kwaliteit van luisteren en spreken vragen waarin het creëren van de verbinding met elkaar centraal staat.