Marc

Marc Verheij

co-eigenaar

coach
teamcoach en trainer
intervisie begeleider
dialoog begeleider
lichaamsgericht therapeut

marc@ruimtevoorhelden.nl
+31 6 51 816 866

Mensen omschrijven Marc
als rustig en vertrouwd,
hij brengt vanuit vertraging en reflectie,
scherpte en actie.

Mijn levensmissie

mijn belofte is dat ik,

Marc Verheij

met tederheid

en gericht op schoonheid

vanuit stilte

focus

en

beweging

breng

Bouwen en rechtvaardigheid
Van oorsprong ben ik, Marc Verheij, stedenbouwkundige (TU Delft). Na mijn afstuderen wilde ik een maatschappelijke bijdrage leveren en was vooral geïnteresseerd in het bouwen voor mensen aan de ‘onderkant’ van de maatschappij.

Rotterdam
In mijn eerste jaren werk ik bij de bewonersorganisatie Spangen in Rotterdam aan vernieuwing en samenhang van deze wijk.

In 1987 stap ik over naar de gemeente Rotterdam en werk ik in diverse functies bij (voorlopers van) de dienst Stadsontwikkeling. Ik start als professional bij volkshuisvesting, vervolgens tien jaar als projectmanager van diverse stedelijke en regionale projecten.

In die periode wordt mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling geboren. De aandacht verschuift van project- naar lijnmanagement. Eerst als teamleider van een integraal stedenbouwkundig team, later als hoofd van het bureau Stedenbouw en adjunct hoofd van de afdeling Stedenbouw. Daarnaast werk ik als coach en begeleid intervisie met collega’s.

Langzamerhand wordt de inhoud van het vak stedenbouw minder belangrijk, de focus komt op (people)management en organisatieontwikkeling. Het trainen en coachen en het begeleiden van mensen die het daadwerkelijk te doen hebben in de praktijk neemt meer en meer ruimte in.

Verdieping en kwaliteit
Biedt een ‘gewone coachopleiding’ genoeg kwaliteit voor wat ik als coach en trainer kan bieden? Ik hou van verdieping en kwaliteit en volg een opleiding lichaamsgerichte psychotherapie. Ook vanuit het idee dat we meer zijn dan alleen een denkend hoofd en met in mijn achterhoofd om ooit samen met Yvonne binnen Ruimte voor Helden mensen te coachen en te trainen. In 2011/2012 wordt dat idee werkelijkheid. Ik waag de sprong en vertrek uit Rotterdam en neem mijn plek in bij Ruimte voor Helden in Den Haag als co-eigenaar en als coach & trainer

Ruimte voor Helden
Ik richt me helemaal op het trainen en coachen. Het geeft nieuwe energie en hiermee valt mijn levensmissie helemaal samen met wat ik doe. Verdieping en kwaliteit blijven de motor. We ontwikkelen kennis over Theorie U in diverse U.Labs en ik volg de basisopleiding familieopstellingen en organisatieopstellingen en de opleiding systemisch coachen bij het Bert Hellinger Instituut Nederland. Dit integreer ik in mijn coachen, teamcoaching en onze leiderschapstrainingen en -trajecten.

Marc vertelt over reflect-leren