Terug naar Wijsheid

Bert Hellinger seminar 1/2

10 maart 2016

Categorien: Systemisch Kijken

De keuze voor Charleroi in België, waar het seminar plaats vindt, is geen toeval. Bert Hellinger is vanuit zijn verleden goed bekend met deze plaats. Als jonge Duitse soldaat werd hij in de tweede wereldoorlog gevangen genomen en verbleef hij met 60.000 andere gevangenen meer dan een jaar in een gevangenis in Charleroi dat onder Amerikaans toe zicht stond.
Om deze levensgebeurtenis te ordenen en een plaats te geven in zijn leven, wensten Bert Hellinger en zijn vrouw Sophie het Nieuwe Familieopstellen voor te stellen in Charleroi. In dienst van het leven en de vrede.

zien met het hart

In een volle zaal in de kelder van het Van der Valk hotel nabij vliegveld Charleroi verzamelen zich 400 deelnemers uit 24 landen waaronder 100 Chinese deelnemers.
Sofie is helaas ziek, haar dochter Manuela neemt op haar eigen manier haar plaats in.
Bert, inmiddels 90 jaar, heeft nog steeds een zeer aanwezige uitstraling. Zonder veel poeha en inleidende woorden begint hij gewoon met een uitspraak van de vos uit het boekje “Le Petit Prince”. De vos vertelt de kleine prins een geheim: “wij zien alleen goed met het hart, de ogen zien niet wat essentieel is”. Daarmee zet hij de toon voor dit seminar.

de moeder als bron

In de eerste opstelling wordt direct het thema van die dag geduid, de relatie met de moeder als bron van het leven. In de opstelling beweegt het kind naar de moeder en iedere deelnemer maakt met haar, innerlijk deze beweging mee. De beweging neemt ons mee naar de bron van het leven en mee naar de dood. Ik weet uit ervaring dat die beweging lang kan duren en dat ik daar allerlei passages in tegenkom: de angst om afgewezen te worden, de angst om verzwolgen te worden, de ambivalentie van wel willen en niet willen.
De moeder wacht op jou tot je haar komt eren en waarderen.

religie als bron voor oorlog

In de middag komt het thema religie in de opstelling naar boven. Het is een thema dat volgens Hellinger de bron is van vele oorlogen. Alle religies zijn volgens hem pure leugens en de bron van haat. Als aanwijzing voor een compleet andere kracht benoemt hij de Dao de Jing, het is voor hem een manier om te ontsnappen aan religie.

Hoe kunnen we voorbij de grenzen van deze wereld bewegen, uit de benauwdheid van de huidige ruimte. Als we dat doen komen we buiten de ruimte van familieopstellingen. Deze andere wereld is een beweging zonder beter of slechter en beweegt in een eindeloze liefde. Alle concepten van goed en kwaad laat hij los. Als voorbeeld noemt hij de zinloosheid van het najagen van geld en materie. Waar blijft het als we sterven?

Liefde

Een andere lijn die hij deze dag uitzet gaat over het verhaal van Jezus. Is er een andere toegang tot Jezus dan zijn zogenaamde rol als zoon van God. Voor hem is Jezus een andere figuur; een priester die na de kruisiging gevlucht is naar Kashmir en daar zijn werk heeft voortgezet en daar gestorven is. Dat werk gaat over de liefde en niet over het moeten geloven dat hij de zoon van God is, zoals 300 jaar na zijn geboorte in een concilie onder leiding van de keizer werd besloten.

ondernemen

De tweede dag gaat over hoe wij het leven dienen. Over ondernemen en de levenskansen van bedrijven. Het lijkt alsof er geen toekomst is voor grote bedrijven. De vrouw/moeder staat voor de onderneming, de man voor de ondernemer. Daarnaast is er de oprichter en de toekomst van de onderneming. Wil je succesvol ondernemen dan spiegelt de verhouding tot de moeder de kans op succes.
In de opstellingen die zich in een snel tempo opvolgen, worden er steeds minder woorden gebruikt. Er laat zich iets zien en vervolgens wordt dit door Hellinger geduid als succesvol of niet. Hij past daarin een andere manier van weten toe en let scherp op de bewegingen en de energieën die hij waarneemt. Hij senst/neemt waar vanuit een openheid die voorbij gaat aan de lagen van oordeel, cynisme en angst uit Theorie U.

slaven van goud

De derde dag legt hij de nadruk op het Nieuwe Familieopstellen dat de vorige dag al is ingezet. Hij begint de dag met een verhaal over goud. We zijn allemaal slaven van het goud. Waar dient dat voor? Wat nemen we ervan mee als we dood gaan? Niets!
Waar het uiteindelijk om gaat is, de liefde, alleen de liefde en de bewegingen die vanuit liefde stromen. Daar hoef je soms maar een paar stappen voor te zetten.

In de liefde gaat niets verloren, de doden zijn daar en wij zijn hier en komen naar daar. Nu mogen wij leven!

harte groet
Marc Verheij