Terug naar Wijsheid

Bye bye besluiten aan de ontbijttafel

8 december 2022

Categorien: Communicatie, Leiderschap, Innerlijk kompas

Begin 2022 werd duidelijk dat de ruimte van Ruimte voor Helden groter is dan wat Yvonne en ik samen kunnen invullen. We waren benieuwd wat er met die ruimte zou gaan gebeuren. Om een lang verhaal kort te maken, dat leidde ertoe dat Jörg Bauer op 5 december Ruimte voor Helden is ingestapt.

In dit proces kwamen bij mij een aantal vragen en gevoelens op.
Hoe ‘laat ik een ander instappen’ in de ruimte van Ruimte voor Helden?
En hoe doe ik dat met de dubbele laag van privé en werk?
Wat doet dat met mijn relatie tot Ruimte voor Helden?
En misschien ook met mijn relatie met Yvonne.

Ontvlechten

Werken voor Ruimte voor Helden en mijn privéleven met Yvonne zijn nauw met elkaar vervlochten. Dat kan bijna niet anders als je met elkaar het bedrijf vormt en al lang een fijne relatie hebt. Waar en wanneer we werken is vrij en ongebonden; we hoeven alleen met elkaar rekening te houden. Besluiten nemen over de koers van Ruimte voor Helden kon overal en op elk moment. Dat is over,bye bye besluiten aan de ontbijttafel.

De verbinding met een nieuwe partner in Ruimte voor Helden betekent dat ik ruimte maak voor Jörg om in te stappen. Het vraagt van mij om me een beetje los te maken van Yvonne, de privérelatie en de werkrelatie te ontvlechten, zodat we met elkaar niet een twee-eenheid vormen waarmee Jörg samenwerkt maar twee autonome personen die ieder een eigen relatie met Ruimte voor Helden hebben en een eigen relatie met Jörg. En die ook een privérelatie hebben. Privé en werk liggen niet meer 1 op 1 op elkaar. We worden in Ruimte voor Helden een drietal en niet een 2-tal en een 1-tal. Daarmee is ruimte voor ieders potentieel.

Vertrouwen

Het werken in een 3-tal hebben we afgelopen jaren tot volle tevredenheid beoefend bij de samenwerking rondom Het Bollenveld van het Vermogen tot Samenwerken. Dat geeft mij het vertrouwen dat we dat ook kunnen als het over de koers van Ruimte voor Helden gaat.

Ik laat het oude en vertrouwde los. Er is een fase afgesloten. Ik ben geraakt omdat er iets van de intimiteit van mijn huidige samenwerking met Yvonne verandert.

En er is blijdschap, want Ruimte voor Helden krijgt een nieuwe impuls waarmee het potentieel weer voluit wordt benut. Welkom Jörg, er is een nieuwe toekomst: RvH 3.0. Dat ontroert me.

Met groet,

Marc