Terug naar Wijsheid

Jörg stapt in Ruimte voor Helden

8 december 2022

Categorien: Samenwerken, Leiderschap

Bij het lezen van de kop van mijn allereerste blog vanuit Ruimte voor Helden ontstaat er een grote glimlach op mijn gezicht. Ik ben partner van Ruimte voor Helden! Heel onwerkelijk en tegelijk heel logisch en natuurlijk.

Aan het begin van het jaar werd voor Yvonne en Marc duidelijk dat er binnen Ruimte voor Helden ruimte aan het ontstaan was. Voor anderen. Voor mij? Ik mocht tijdens de Nieuwjaarsspeech van 2022 getuige zijn van het ontstaan en uitspreken van die ruimte en kreeg kort daarna de concrete uitnodiging of ik de bereidheid had om te onderzoeken of ik mogelijk deze ruimte zou willen betreden. Een bijzondere vraag. Een vraag die ik zeker het onderzoeken waard vond. Maar hoe doe je dat?

Alles is al goed
Terugkijkend op afgelopen jaar, kan ik zien wat ik hierin gedaan heb. Het bollenveld van Vermogen tot Samenwerken heeft hier een belangrijke plek in gehad. Evenals de natuur en het in alle rust samen en afzonderlijk onderzoeken. Er was en is geen haast bij. Vertrouwen hebben in het proces en op hetgeen eruit volgt. Alles is al goed. We hebben al een hele fijne samenwerking. Wat maakt dan dat de beweging naar partner zijn, voor mij en Ruimte voor Helden, een toegevoegde waarde heeft voor die bestaande samenwerking?

Ja-woord
Wellicht voor sommigen een vreemde vergelijking, maar een soortgelijke ervaring heb ik gehad met het besluit om Joanne, mijn partner, ten huwelijk te vragen. Je bent verliefd, samen hebben we het fijn. En toch: toen we elkaar het ja-woord gaven, verschoof er daarna iets wezenlijks. Nog steeds ben ik heel blij en trots dat ik kan zeggen dat zij mijn vrouw is (en niet mijn vriendin) Een soortgelijk gevoel heb ik nu bij het uitspreken van de woorden: ik ben partner van Ruimte voor Helden. Ik ben onderdeel geworden van. Sta erin en niet naast.

In de periode van onderzoek zijn er een aantal momenten aan te wijzen die voor mij heel wezenlijk waren bij het nemen van de stap:

Mijn eigen proces met Ruimte voor Helden
Mijn eigen onderzoek, het was echt mij́n proces. Natuurlijk ook met Marc en Yvonne. Maar veel meer nog met mijzelf, Ruimte voor Helden en de KrachtplekBauer, mijn eigen bedrijf, van waaruit ik vanaf 2018 mijn ondernemerschap vorm heb gegeven.

Krachtplekbauer
In gesprek met de KrachtplekBauer als eigen ‘entiteit’ werd mij helder dat ook “hij” nog een rol heeft in de komende periode. Echter een die dienend is aan het proces van partner zijn van Ruimte voor Helden en minder zichtbaar. Dit biedt de ruimte om de aandacht op de samenwerking te houden en tegelijk op ons gemak te onderzoeken wat voor rechtsvorm er naar de toekomst het meest dienend is. 

Van inhoud naar proces
Ruimte voor Helden biedt mij een bedding die bijdraagt aan mijn eigen ontwikkeling en het leven van mijn persoonlijke missie: ik, Jörg Bauer, creëer met liefde en plezier een bedding waar mensen kunnen verbinden en ontwikkelen. De beweging, die ik mede heb ingezet met steun van RvH, is er een van inhoud naar proces. Mijn roots en expertise liggen stevig verankerd binnen het werkveld van het Sociaal Domein. Daar ben ik trots op en daar wil ik zeker nog van waarde zijn. Echter de aandacht verschuift veel meer naar het faciliteren en bijdragen aan de gewenste bewegingen, verbindingen en samenwerkingen. En dat is ook veel breder toepasbaar dan het Sociaal Domein. Het geeft mij nog meer mogelijkheden om te spelen en te verbinden.

Mijn gezin
Samen met mijn gezin zijn wij in 2020 het avontuur aangegaan om landelijk te gaan wonen in Bocholtz, Zuid-Limburg. Dit vanuit de wens en de droom om een plek te creëren voor onszelf en mogelijk ook anderen om vanuit rust en ruimte in de natuur te ontmoeten en te ontwikkelen. De focus lag in eerste aanleg op het creëren van een natuurcamping, gerund als sociaal ontwikkelbedrijf voor mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen. Dit is (nog) niet gelukt, maar de plek waar we nu verblijven biedt allerlei kansen om het ontmoeten en ontwikkelen op een andere manier te faciliteren. Ook daarin biedt RvH mij ruimte tot uitproberen, beleven en leren.

Door gedurende deze periode met aandacht en in alle rust te onderzoeken wat Ruimte voor Helden mij brengt en wat ik kan toevoegen aan Ruimte voor Helden, kan ik nu volmondig uitspreken: ik ben Partner van Ruimte voor Helden.
Ik kijk uit naar het avontuur dat we samen mogen beleven!

Jörg