Terug naar Wijsheid

De WIJ heeft een heldere IK nodig

27 november 2018

Categorien: Theorie U, Leiderschap

We bewegen naar WIJ. De Aarde en de Mensheid heeft het WIJ nodig.
We hebben onze IK-ken bij elkaar te leggen, met elkaar open uit te wisselen, gezamenlijk een langere tijd op te trekken om gaandeweg – bewegende – antwoorden te vinden op de vraagstukken van deze tijd. Dat kan niet in je eentje, dan is het zicht te beperkt. Dat kan ook niet even snel in een aantal dicht getimmerde vergaderingen.

We hebben het WIJ opnieuw uit te vinden.

Het WIJ van voorheen is er niet meer. We werken niet meer 40 jaar bij een bedrijf, we zijn niet meer massaal aangesloten bij een kerk of een politieke partij of een omroep. We horen vaak ook niet meer bij een gezin met 1 vader en 1 moeder. Vroeger gaf dat de IK: ik werk bij X en ben lid van Y. Dat gaf helderheid over waar je voor was en waar je tegen was. Het gaf ook veiligheid, want je hoorde erbij. Je hoorde ergens bij. Er was helderheid over de structuur. Waar je plek was en welk gedrag daarbij hoorde.

Maar ja, dat IK, hè!

Dat IK wilde iets anders. Dat had eigen ideeën. Dat IK schuurde en knelde in die voorgeprogrammeerde WIJ’s. In die hiërarchische WIJ’s. In die ‘veilige’ hokjes.

En zo kregen we heel veel politieke partijen. Met weer afscheidingen. Met allemaal eigen IK-jes. Kregen we allemaal een eigen facebookaccount waarin we onszelf kunnen laten zien en daarmee onszelf ook uitvinden. Wat post ik wel en wat post ik niet? Wat like ik wel en wat like ik niet. Leven we veelal in samengestelde gezinnen, waarin alle normen en waarden tegen het licht gehouden moeten worden. Helder moet worden wat voor alle afzonderlijke IK-ken belangrijk is. En voor alle sub-WIJ’s. Die weer uit te vinden hebben hoe die zich dat tot elkaar verhouden en hoe die samen kunnen leven en bewegen.

En dat EGO dan?

Al deze ontwikkelingen roepen ons op om ons af te vragen: Wie ben IK? Wat is voor mij belangrijk? Hoe wil ik samenwerken? Hoe wil ik samenleven? En bovenal: hoe communiceer ik daarover? Hoe communiceren WE daarover met elkaar?

In de wereld van de vorige eeuw gaven de instituten als Kerk, Gezin en Bedrijf de kaders. Daar konden we in mee gaan en daar konden we ons tegen afzetten. Nu is dat anders, er wordt nu gevraagd dat voor onszelf uit te vinden.
Het risico is, dat we daarin te snel naar de buitenkant gaan. Dat we ons druk maken over hoe we overkomen en ons daar aan aanpassen.
Dat we alleen die kant willen laten zien waarvan we denken dat die gevraagd wordt door de buitenwereld.
Dat we ons bewust en onbewust afstemmen op (oudere) normen en waarden zoals Sterk zijn, Materiële zaken als geld, status, grote auto’s, luxe huizen, verre reizen, Snelheid, Meetbare Resultaten.

Je zou kunnen zeggen dat het IK dan ons EGO wordt. Dat we het IK verwarren met ons EGO, terwijl achter/voorbij/onder het EGO ons eigenlijke IK zit.

ECO-IK

Ons eigenlijke IK is ons ECO-IK. Ons ecologische IK. Ecologisch in de zin van duurzaam en liefdevol. Duurzaam en liefdevol naar onszelf, de ander en de Aarde.

Het start met liefdevol naar jezelf te zijn: te erkennen waar je wel en niet je tijd aan wilt toe-wijden. Op welke manier je met de ander wilt omgaan. Daarover je mond open doen. Je handelen daarmee in overeenstemming brengen.

Het betekent ook laten gaan waar je geen tijd aan wilt geven. Nee zeggen als het niet gaat op de manier die jij zou willen. Aangeven hoe het voor jou wel klopt.  Scheiding maken. Onderscheid maken. Nieuwsgierig zijn. Vallen en opstaan. Jezelf inbrengen.

ECO-WIJ

Ga ik terug naar de WIJ.
Het ECO-WIJ bestaat uit het liefdevol en duurzaam bij elkaar brengen van de ECO-IK-ken: luisterend, uitnodigend, naar voren stappend en naar achteren stappend. Volgerschap en leiderschap afwisselend tussen de personen. Soms in harmonie, soms in de flow, soms met stemverheffing, soms met teleurstelling, soms in de onmacht, soms in het niet-weten, soms in de helderheid.

Een WIJ waarin ieder verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar heldere ECO-IK.
Bereid zijn de ECO-IK voor jezelf steeds weer ‘op te schonen’ en in te brengen.
Bereid naar de andere ECO-IK-ken te luisteren en ruimte te geven. Nieuwsgierig zijn naar de ander.

En dan wordt als vanzelf helder of er een WIJ is waarmee je het een tijd wilt doen. In een project, in een team, in een samenwerkingsverband.
Of dat deze ECO-IK-ken met elkaar geen ECO-WIJ vormen. Dan is dat ook maar duidelijk!

Wil j helderheid over je ECO-IK? Kijk eens hier.
Of je ECO-IK in een goed gesprek opschonen? Kijk hier.