Terug naar Wijsheid

Eigen regie!

31 augustus 2018

Categorien: Leiderschap, Innerlijk kompas

Regisseur zijn over je eigen leven, hoe dan?

Wat is dat dan, regie hebben, regisseur zijn.
Wikipedia zegt het volgende: Een regisseur is iemand die de creatieve supervisie voert over uitvoerende kunst. De podiumkunsten, soms ook aangeduid als uitvoerende kunsten, zijn die vormen van kunst die uitgevoerd worden op een podium in de aanwezigheid van publiek.

Als ik dat vertaal naar het gewone leven, dan haal ik er een aantal woorden uit en maak ik het bruggetje naar ons, gewone stervelingen. Wat betekent het om regisseur te zijn over ons eigen leven:

Regie hebben en regisseur zijn betekent dus:

Eigen-wijze opties en mogelijkheden zien, een richting en route volgen waar jezelf enthousiast van wordt en die je als extra ervaart. Dit ook werkelijk in handelen en gedrag omzetten en dus DOEN via je eigenwaarde(n). Ook als dat heel zichtbaar is voor anderen. En daarbij het risico nemend om applaus of tomaten te ontvangen.

Ik word er wel blij van, ook al vind ik het ook spannend en roept het veel vragen op.
Wat is dat dan mijn eigen-wijze opties, wat zijn mijn waarden, welk gedrag hoort echt bij mij. En blijf ik mezelf volgen, ook als anderen kijken en er wat van vinden?

Margot Timmer, die net de leergang heeft afgerond vertelt in het volgende filmpje over haar zoeken en vinden van de eigen regie in de afgelopen twee jaar.

Wil je weten met welke vraag Magot Timmer de leergang Leiderschap instapte?

En dit is het toekomstbeeld van Margot Timmer, als regisseur over haar eigen leven:

Wil jij ook de regie over je leven?
Neem eens een kijkje bij Voor Jou!