Terug naar Wijsheid

Loskomen uit het systeem

20 november 2022

Categorien: Systemisch Kijken, Innerlijk kompas

In een opstelling mocht ik een onbekende plek representeren. Tijdens de opstelling werd het steeds duidelijker dat ik het (oude) systeem met haar normen en waarden representeerde, streng en strak en verbonden met de grootvader en de periode waarin hij leefde.

Tussen de grootvader en mij bewogen de vader en zijn zoon. Op een gegeven moment stapte de vader uit de lijn. Hij maakte daarmee ruimte voor de zoon, gaf de zoon vrijheid om zijn eigen weg te gaan en zijn potentieel te leven.

Het herinnerde mij aan mijn eigen ervaring in de kathedraal van Chartres een aantal jaren geleden. Ik woonde daar een heilige mis bij. Een strenge priester leidde de dienst. Ik voelde de enorme kracht van het rooms katholieke systeem.

Mijn vader heeft zich in zijn jeugd losgemaakt uit dit systeem; dat was voor hem een enorme worsteling. Plotseling voelde ik die krachtsinspanning en besefte ik wat hij gedaan had. Ik voelde een enorme dankbaarheid naar hem. Ik mag en kan de vrijheid nemen om mijn potentieel en mijn eigenheid te leven en hoef niet het gevecht te voeren.  Dat gevecht heeft hij voor mij gevoerd.

Mijn vader heeft mij de vrijheid gegeven om te kunnen kiezen. Ik kan dienstbaar zijn aan het systeem vanuit mijn eigen vrije keuze en ik kan dat doen vanuit mijn potentieel.

Dank je wel papa!

Met groet, Marc

PS de afbeelding komt uit het boek ‘Chartres’ van F. van der Meer. Mijn vader kocht het boek in het voorjaar van 1952, mijn geboortejaar