Terug naar Wijsheid

Ruimte voor Helden als energieveld

22 september 2022

Categorien: Samenwerken

Gevieren startten we woensdagavond 14 september 2022 ons gesprek over de intensivering van onze samenwerking: Jörg, Bruno, Marc en ikzelf. We hebben de avond en de hele volgende dag tot onze beschikking.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Ruimte voor Helden een ruimte is die groter is dan voor Marc en mij alleen. Bruno van den Elshout en Jörg Bauer ‘verschenen’ vanuit ons gezamenlijk vormgeven van de Nieuwjaarsspeech enerzijds en teamcoaching / Vermogen tot Samenwerken anderzijds om hierover verder het gesprek te voeren.

Check-in

Zoals gebruikelijk startten we ons samenzijn met een check-in: hoe zit je erbij, hoe heb je je voorbereid en wat wil je beleven. En ineens besefte ik dat Ruimte voor Helden ook moest aanschuiven, in de vorm van een A4 met de missie van RvH. Dit A4 legde ik als 5e entiteit neer in onze kring.

Geen dubbelrol

Pas later realiseerde ik me dat dit mij ontsloeg zowel namens Yvonne als namens Ruimte voor Helden aanwezig te zijn. Het energieveld van Ruimte voor Helden kwam hiermee beschikbaar voor ons alle vier. Ook voor mij.
En de anderen hoefden zich niet tot mij te verhouden als Yvonne en Ruimte voor Helden, maar konden zich naar mij richten en los van mij zich verhouden tot Ruimte voor Helden. Dat gaf helderheid en vrije ruimte.

Het energieveld van Ruimte voor Helden!

Ruimte voor Helden gaat over Potentieel en is er voor de ‘Georganiseerde werkende wereld’. Of we nu wilden of niet, planden of niet, daar ging ons gesprek over.

Door Ruimte voor Helden gedurende ons samenzijn af en toe bewust te benoemen – bij de check-in zoals genoemd; in de volgende vroege ochtend als de hemel roze/rood kleurt, in den beginne de kleuren van RvH; na een wandeling met zwempartij aan tafel op de flap – werden we ‘omringd en geleid’ door ‘potentieel en de georganiseerde werkende wereld’.

We waren alle vier vrij om te onderzoeken welke plek we en onze diensten in deze ruimte innemen: meer in de georganiseerde werkende wereld of meer in de nog te ontdekken wereld van vrije ruimte en potentieel.

Met steeds de vraag: hoe kunnen deze werelden elkaar ontmoeten: hoe kan in de georganiseerde werkende wereld, vrije ruimte en potentieel geïntegreerd worden?

Een bedrijf als entiteit en energieveld

Het maakt mij bewust dat een bedrijf een losse entiteit is, met een eigen bestaansrecht, missie, kwaliteit en dynamiek. Dat alles vormt en kleurt het energieveld van een bedrijf. Waar we in mogen stappen en ons door gevoed en geleid mogen laten worden. En waar we ook weer uit kunnen stappen als het energieveld ons niet (meer) past.

Het maakt me vrij en onbevangen om te kijken naar de samenwerking tussen Bruno, Jörg, Marc en mij. Het energieveld van Ruimte voor Helden zal ons helpen om dat uit te vinden.

Hoe de daadwerkelijke vorm van samenwerken zich zal ontwikkelen – binnen of buiten RvH – dat maakt dan niet meer uit. De juiste vorm van onze samenwerking ten behoeve van Potentieel en de Georganiseerde werkende wereld zal naar boven komen, want juist daarvoor is Ruimte voor Helden ontstaan. Als we ons begeven in het energieveld van Ruimte voor Helden zal de concrete vorm vanzelf helder worden en passend zijn.