Terug naar Wijsheid

Het bestaande en het nieuwe

16 februari 2017

Categorien: Systemisch Kijken

Hoe kun je een nieuwe impuls naar het bestaande brengen?

Je kunt hierbij denken aan een net gestarte onderneming, een nieuw project, een nieuwe onderzoeksmethode in een onderzoeksafdeling van een grote organisatie. We ontdekten in de Werkplaats Systemische Intelligentie in Organisaties het volgende: als je je aandacht “te beperkt” maakt, stokt de energie.

de oprichter achter de oprichter

Zo ontdekte de ondernemer wiens bedrijf te weinig omzet had, dat er eigenlijk een oprichter achter haarzelf en daarmee haar bedrijf is, namelijk haar grootvader. Ze veroordeelde zijn daden en had (on)bewust op zich genomen het slachtoffer dat hij gemaakt had, te gaan redden. Daarmee nam ze een last op haar schouders die niet van haar was. En ontkende de kracht van het daderschap van haar grootvader, waardoor deze kracht minder doorgeven kon worden naar haar.
Dit erkennen maakt dat ze en vrijer haar onderneming vorm kan geven en ze ook dader mag zijn, haar daadkracht vrijer mag inzetten.

erkennen van het bestaande

Zo ontdekte de manager van een onderzoeksafdeling dat hij wel heel gericht is op alleen de nieuwe onderzoeksmethoden, het zien en erkennen van de bestaande onderzoeksmethoden maakt een veel groter en prettiger speel- en werkveld.

het hogere doel achter de bestemming

Zo ontdekte de innovator van een project dat, met zijn gerichte focus op hoe het project eruit zou moeten zien, de betrokkenheid van medespelers te klein bleef. Zodra er een nog niet te omschrijven doel cq bestemming achter zijn focus mocht meedoen, was er ineens veel meer betrokkenheid en ruimte van de – potentiële – medespelers.

Boeiend!

harte groet
Yvonne Versteeg

* Tekening door Elke Scheffers – Projectburo Scheffers – Rotterdam