Terug naar Wijsheid

Ik ben de bron

16 mei 2017

Categorien: Systemisch Kijken

We beleefden alweer de 4e Werkplaats Systemische Intelligentie in Organisaties. Wat geniet ik ervan! Met elkaar onderzoeken, niet weten, inzichten verzamelen. De rode draad in de middag laten opkomen.
Die rode draad ging deze keer over de bron.

waar haal je je energie, je kracht, creativiteit vandaan?

Eigenlijk heel simpel:
> Door echt te kijken naar jezelf: zien hoe leuk je bent, in de straling en pret van je ogen.
> Door aandacht te geven aan wat er in je buik borrelt, daar de tijd voor nemen.
> Beseffen dat er iets te onderhouden is: dat er een relatie is tussen jou en jezelf en dat daar tijd, aandacht en energie naar toe heeft te gaan. Net zoals dat in relaties met je zakenrelatie, partner, vrienden het geval is.

Daarnaast vroeg een adviseur zich af welke plek ze in het systeem moest innemen: Naast de teamleider of bij de zorgmedewerkers? Er ergens tussen in, of op afstand?
In dit geval bleek dat een plek innemen naast de zorgmedewerkers het meest positieve effect had op het geheel. Zodra ze daar ging staan, werd er meer relatie en kracht zichtbaar tussen de zorgmedewerkers en de teamleider.

harte groet
Yvonne Versteeg

* Tekening door Elke Scheffers – Projectburo Scheffers – Rotterdam