Terug naar Wijsheid

De beweging vanuit de Ziel brengt ons voorbij de tegenstellingen

2 juli 2019

Categorien: Systemisch Kijken

Ook al kunnen we de Ziel niet zien of vastpakken, we gebruiken de term regelmatig. Zielsgelukkig. Met hart en ziel. Zielloos. Op de een of andere manier weten we wat we ermee bedoelen. Zonder uitleg, zonder definitie. De Ziel als begrip wordt breed gebruikt.

De Ziel gebruiken we om te duiden dat er leven in zit, of iemand ‘echt’ is. Gepassioneerd. Authentiek. Ergens weten we ook dat we met De Ziel verwijzen naar iets dat groter is dan het hier en nu.

In het drieluik de Werkplaats De Ziel keken en onderzochten we de Ziel vanuit systemisch perspectief.

In de eerste werkplaats De Ziel ontdekten we dat de Ziel graag samenwerkt met het Lijf en het Denken. Immers via het lijf en het denken kan De Ziel tastbaar worden, vorm krijgen. Omgezet worden in ideeën, projecten en gedrag.

In de tweede werkplaats De Ziel keken we o.a. naar de Ziel in familiesystemen. Het was redelijk makkelijk om de Ziel, je zou kunnen zeggen de missie, in een familiesysteem te benoemen. Daarmee komen ineens – begrepen en onbegrepen – gedrag en rollen die leden van het systeem innemen op zijn plaats te vallen.

De Bewegingen van de Ziel

In het systemisch kijken hebben we het ook over ‘de bewegingen van de Geest/Ziel’. Hiermee bedoelen we dat we soms kunnen handelen vanuit een ‘ander weten’. Niet rationeel, niet vanuit de gevestigde orde, niet vanuit wat slim is of wat hoort of gebruikelijk is. We putten – onbewust – uit een andere bron. Een bron die voorbij de tegenstellingen van goed en kwaad gaat. Voorbij dader en slachtoffer. Het heden staat ineens in een ander perspectief van tijd en ruimte. Daardoor lossen de tegenstellingen en het dagelijks gedoe in een klap op.

Zielenstand: een korte oefening

Kan je jezelf in deze ‘zielenstand’ brengen?
Ja, dat kan. Bert Hellinger beschrijft een korte visualisatie in zijn boek Bewegingen van de Geest. In de 3e werkplaats gebruikten we een variatie hierop. Hier komt-ie om zelf te doen:

Stel jezelf voor op gepaste afstand van iemand die je wilt helpen.
Die iemand blijkt jijzelf te zijn.

Je stelt je open, zonder bedoeling, zonder zorgen, zonder medelijden, zonder angst, zonder de vrees dat er iets zou kunnen gebeuren. Blijf steeds in deze houding.

Je ziet – neemt waar – voelt – wat er verandert. Hoe jij en jezelf, in resonantie komen met iets groters, voorbij de zorgen.

Dan kijk je over jezelf heen, bijvoorbeeld naar je lot. Dan kijk je nog verder dan je lot, de verte in. Je bent alleen maar aanwezig, in je midden, gecentreerd.

Het eerste wat je zegt is ‘Ja’.
Vervolgens, na een tijdje nog een tweede woord, ‘alsjeblieft’.

Op Zielenreis

Vanuit deze ‘zielenstand’ maakte ieder in zijn/haar eigen tempo een zielen-reis.
We reisden om beurten in een aandachtig veld langs de volgende ‘stations’:

 • Daar
 • Besluit tot incarnatie
 • Geboorte
 • NU
 • Moment van sterven
 • Daar

Verschillende Zielenreizen

Net zoals we allemaal als mens hele diverse levens leiden, zijn de Zielenreizen ook divers in wat ze tonen. Zo zagen we:

 • Vreugdevolle, grotendeels moeiteloze beweging van het ene station naar het andere station: organisch met een innerlijke logica;
 • Zware, verdrietige reis met horten en stoten, regelmatig niet verder willen. Tonend dat ook in het grotere perspectief van De Ziel er obstakels zijn, die in ons gewone leven ook zichtbaar kunnen zijn. Met het bewust nemen van deze zwaarte, zonder iets te willen veranderen, werd het steeds een beetje ruimer en lichter;
 • Staand vlak voor het volgende ‘station’ werd steeds een bewust JA gevraagd;
 • Voor anderen weer een achteloos of te snel passeren van de stations. Herkenbaar voor een persoon hoe juist het ‘bewust nemen en laten doordringen’ in het leven veel aandacht vraagt;
 • Het Besluit tot incarneren heeft een bepaald voornemen in zich, die niet het hele verhaal vertelt maar aangevuld wordt in het leven zelf. Zo ervoer iemand tijdens Het Besluit tot incarnatie een wilskrachtige dadenenergie, bij het station De Geboorte was er vooral een welkom en niets hoeven doen. Laat voor deze persoon de integratie van Het Doen en het Genietend Zijn nu juist zijn levenspad vormen.
 • Weer iemand anders ervoer vanuit het station Besluit tot incarnatie een tunnel naar de geboorte, in een roetsj ging ze er doorheen. Met het besluit tot incarneren was er geen houden meer aan;
 • Een dierbare vader ‘aan de andere kant’ werd ontmoet, met de daarbij gepaarde heimwee naar iets groters;
 • In de stations  ‘….’ of Daar beleefden meerdere mensen een opgenomen worden in een groter collectief veld;
 • De Cirkel van alle stations die steeds maar doorgaat.

Een rijke schakering van ervaringen, terwijl de cyclus van de verschillende stations zo universeel is.

Nieuwsgierig naar jouw Ziel en de Ziel?

Wij zijn nog lang niet uitgekeken op de Ziel. Komende tijd genieten we na van de ervaringen in de Werkplaats De Ziel. We laten ontstaan op welke manier we hier een vervolg aan gaan geven.
Je kunt je opgeven voor de Nieuwsbrief als je ons en ons aanbod wilt volgen.

Foto: Glas in lood raam in Tudeley door Marc Chagall.