Terug naar Voor samenwerken

Levendig Leiderschap

leiderschapsimpulsen ten dienste van levendige samenwerkingsverbanden

Met elkaar al doende levendige samenwerking beleven en vinden. Verrassende en inspirerende leiderschapsimpulsen en trajecten op maat.

Ben Jij

Benieuwd wat wij voor jouw onderneming of organisatie kunnen betekenen?
Op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en samenwerking.

Wil Jij

In jouw onderneming of organisatie het leiderschap en ondernemerschap op inspirerende wijze en met elkaar verder ontwikkelen door het gewoon te doen?

Intake 
We komen graag langs om een eerste idee te vormen van het vraagstuk, om vervolgens een vrijblijvend voorstel te doen op maat.

Datum en Locatie
Datum en locatie kiezen we in overleg.

Investering
In overleg en op maat.
Steeds vooraf helder en vanuit een evenwaardige uitwisseling.

wil je een vrijblijvend
intakegesprek aanvragen?

Interesse

Leiderschap en ondernemerschap in beweging

We leven in een spannend en opwindend tijdsgewricht. Onze samenleving beweegt, verschuift en kraakt aan alle kanten. We worden uitgenodigd om met elkaar te transformeren naar een menselijke en duurzame manier van samenleven en samenwerken. Om met elkaar al doende nieuwe - levendige - samenwerkingsvormen te beleven en vinden. Tegemoet komend aan de verschuiving van hiërarchie naar netwerkverbanden.

Wat is nodig in deze tijd?

Graag denken en ontwikkelen we mee bij het al doende vormgeven van inspirerende impulsen en langer lopende leiderschapstrajecten. Voor iedereen. Niet om ergens te komen, maar om de wens gelijk in het moment te beleven.

Leiderschap vanuit de toekomst – mogelijke thema’s

De afgelopen jaren hebben we met meerdere groepen met open inschrijving een tweejarige leiderschapsleergang gegeven. De deelnemers kenden een rijke, bonte mengeling van achtergronden, passies en karakters en kwamen uit het bedrijfsleven, jeugd- en ouderenzorgorganisaties, rijks- en gemeentelijke overheid, stadsontwikkeling, onderwijs, zelfstandig ondernemenden.

Projecten die daarbij de revue passeren zijn: aansprekend en bezield onderwijs cq educatie | transities in de ouderen- en jongerenzorg en arbeidsmarktbemiddeling |  vernieuwende participatieprojecten in de stad | gedurfde projectontwikkeling/vastgoed | overbruggende kunst en hartverwarmende handel in het MKB.

Om een indruk te geven met welke thema’s en invalshoeken we kunnen werken geven we onderstaand een overzicht van thema’s en workshop blokken die we in de leiderschapsleergang hebben gebruikt.

Persoonlijk leiderschap

Voorbeelden van thema’s voor Persoonlijk Leiderschap

Voorbeelden van themablokken Persoonlijk Leiderschap

de Rode draad in je leven
Wie ben ik, waar kom ik vandaan en welke thema’s spelen er in mijn leven. Welke overtuigingen heb ik, welke blokkeren me en welke ondersteunt me?

Systeem van herkomst
Wat is mijn systeem van herkomst, welke plek neem ik in, in mijn systeem. Is er een beweging nodig en zo ja welke?

Levensmissie
Wat is mijn levensmissie, mijn belofte. Welke woorden staan voor het wezenlijke in mezelf.

Aandacht en luisteren
Naar en in de stilte, luisteren en de stemmen van oordeel, cynisme en angst onderzoeken. Masker en illusie herkennen en doorprikken. Lager zelf als bron van energie.

Talenten en drijfveren
Talenten en drijfveren. Wat is mijn kerntalent en vanuit welke drijfveren handel ik. Optioneel: de RealDrives drijfverentest.

Ondersteunende theorieën en modellen

De Creatiespiraal van Marinus Knoope
als onderliggend model voor het persoonlijke proces van Persoonlijk Leiderschap

Theorie U van Otto Scharmer als onderliggend model van changemanagement en leiderschap-in-community

Leiderschap-in-community

Voorbeelden van thema’s voor leiderschap-in-community:

Voorbeelden van themablokken Leiderschap-in-community

Archetypen als bron in jezelf
Je plek innemen als leider. We werken met archetypen uit de mythe van koning Arthur als spiegels waarmee we onze bron van waaruit we leiderschap vormgeven, kunnen herkennen en voeden. Ze gaan verder dan ons verstand en raken een diepere, onbewuste laag in onszelf.

Staan voor het geheel
De match van de missies en de talenten: tussen die van het geheel en van de teamleden. Formuleren van de collectieve missie voor jouw belangrijkste community. Timing van los en strak leiderschap. Verandering versus Transformatie en wat vraagt dat van jou als leider. Opmaat Theorie U.

Antenne in jezelf en in het veld
Jij en jouw community: jouw werking en invloed. Het belang van de intentie. Het faciliteren van verschillende manieren van luisteren en spreken.

Community building en teamfasen
Organisatievormen door de eeuwen heen. Herkennen in welke fase het team of de community zit. Welke interventie is nodig om de volgende beweging te maken. Zicht op het grotere proces in de tijd, geplande en verschijnende toekomst. Inzetten van generatief luisteren. Debat versus dialoog.

Stretchen en transformatie
Het veld oprekken: wie zijn mede-spelers? De kracht van de minderheid. Verschillende ‘communicatielagen’ aanspreken. Traumareactie en jouw grens: wat is het ergste wat je kan ontmoeten en wilt veroorzaken? Bedding zijn voor transformaties.

 


Door wie?

ervaringen van anderen

'Het was tijdens de leergang ook heel leerzaam om te zien wat er bij anderen door de tijd heen gebeurde.'

Nooshi Forozesh
partner @razar community&development

Interesse?

Vul hieronder je gegevens in