Terug naar Wijsheid

Leiderschap-in-community: onze sleutels

18 september 2018

Categorien: Leiderschap, Onze Sleutels

Leiderschap-in-community: bijdragen aan de wereld om je heen.
Hoe doe je dat? Van waaruit doe je dat?

Leiderschap start met het ontwikkelen en nemen van Persoonlijk leiderschap: weten wie je bent en weten wat je wilt geeft zicht op de innerlijke plek van waaruit je handelt.

Leiderschap-in-community gaat over hoe je je handelen vormgeeft en inzet in je team, organisatie of de maatschappij.

Al werkende met mensen met organisatievragen, loopbaanvragen en prive vragen, zijn we tot een achttal sleutels gekomen. Sleutels als ingangen naar Persoonlijk Leiderschap en Leiderschap-in-community.

In de werkomgeving noemen we dat ook wel competenties. Wat ons betreft gelden ze zowel in je werk- als privé omgeving

De eerste basis is dus Persoonlijk leiderschap. Lees hier over de sleutels naar Persoonlijk leiderschap.

Hieronder volgen de sleutels naar Leiderschap-in-community.

Luisteren
Het faciliteren van het luisteren in een groep.

Deze sleutel kwamen we ook al tegen bij Persoonlijk Leiderschap.
We kunnen op veel manieren luisteren. Otto Scharmer onderscheidt er 4: 
down-loaden, feitelijk, empathisch en generatief luisteren (en spreken). Bij Persoonlijk Leiderschap heeft deze sleutel als eerste te maken hoe je naar jezelf luistert. Bij Leiderschap-in-community gaat-ie over hoe je naar de ander luistert. En over het faciliteren van het luisteren in een groep. Lukt het je om in de groep het luisteren te laten ‘shiften’ van bijvoorbeeld downloaden naar empatisch (van spuien wat iedereen altijd al dacht naar verplaatsen in de ander, verschillende posities kunnen innemen).

 Het kunnen schakelen tussen deze vormen van luisteren, zelf en met een groep, maakt een wereld van verschil in een ontmoeting. En daarmee  ook t.a.v. de ideeën, afspraken en verbinding (=samenwerking) die uit de ontmoeting kunnen voortkomen.
 

Team
Vormgeven van teams vanuit de natuurlijke match van missies en talenten.

Samenwerken start bij het team: is er een match tussen de gemeenschappelijke missie en de individuele missies.
Hoe is de match tussen de benodigde rollen en talenten en de aanwezige (kern)talenten.

Je kunt deze match niet afdwingen of forceren, hij is er of hij is er niet.
Dat vraagt soms om moedige interventies.
 

Intentie
Steeds weten wat de intentie is en deze levendig houden voor jezelf en de groep.

Als we samenwerken doen we dat vanuit de verschillende individuele missies en de collectieve missie van het team, de organisatie, het project.
In die missies zit een intentie.
De intentie is als zaad van een plant, in de intentie zit verscholen wat de plant gaat worden. Water, zon en aarde geven maakt dat het zaad kan ontkiemen en kan uitgroeien tot waar het voor bedoeld is. Dat betekent in alle dag: steeds maar weer het inbrengen en verhelderen van deze intentie. De intentie als inspiratiebron gebruiken. Deze bij elke ontmoeting en bij elk besluit als uitgangspunt nemen. Juist ook in momenten dat het lastig wordt, als er beren op de weg zijn (bij tijdsdruk, conflicterende belangen, geldissues). Het helder maken en houden van de intentie maakt dat de samenwerking levendig blijft en zijn bestemming volgt.

Bedding
Bedding zijn voor een groep en bedding organiseren voor jezelf.

Wil iets ontkiemen, dan is er goede aarde nodig. In de verschillende groeifasen is er steeds andere voeding nodig. Zo is het ook met een team.

Leiderschap-in-community vraagt van je dat je de bedding wilt en kunt bieden die er nodig is op dat moment.
Je maakt een ruimte waarin ‘het’ kan gebeuren. En je maakt je eigen persoonlijke behoeften op dat moment ondergeschikt cq dienend aan wat er voor het geheel nodig is.
Dat betekent dat je steeds moet kijken wat er in het moment nodig is. Daarop willen en durven interveniëren. Soms is dat veel ruimte bieden, soms is dat zelf veel ruimte innemen. Soms is dat laten gebeuren, soms is dat kaderen en afbakenen. Soms is dat wat je zelf vindt en voelt even achterhouden, soms is het nodig om dat juist in te brengen.

Om dit te kunnen doen, zorg je ook voor je eigen bedding. Dat kan zijn tijdens een bijeenkomst, maar dat kan ook vooraf en/of achteraf zijn. Bijvoorbeeld om je eigen emoties en twijfels tegen het licht te houden, zodat je vrijer bent om je aandacht te richten op het geheel i.p.v. vooral op jezelf.

Stretchen
Het speelveld vergroten in tijd en bereik.

Het moet NU! Is dat zo?
Kunnen ‘stretchen’ in de tijd: incidenten en gebeurtenissen in een langere tijdsperiode kunnen plaatsen: in het grotere perspectief van verleden, heden en toekomst. Dat geeft ruimte, focus en 
geeft prioritering.

Stretchen kan ook in het bereik en het speelveld. Wie zijn nog meer betrokken, zijn er medespelers die niet zichtbaar of hoorbaar zijn. Wie zijn de leveranciers en afnemers. Voor wie zijn de consequenties van een besluit.

 

Dit zijn de vijf sleutels voor Leiderschap-in-community.
Lees hier over de sleutels naar Persoonlijk leiderschap.