Terug naar Wijsheid

Partner zijn: wat een avontuur!

10 mei 2023

Categorien: Samenwerken

Staan, rechtop, kwetsbaar, maar ook met vallen en weer opstaan. Meer dan 100 dagen partner van Ruimte voor Helden. Het avontuur is begonnen.

Hoe gedraag ik mij op een “nieuwe plek”

December 2022: het besluit is genomen. Ik stap in als partner van Ruimte voor Helden, Marc en Yvonne. Met Joanne, mijn levenspartner als getuige spreek ik het uit. Een feestelijk moment. Een gevoel van euforie. Na een zorgvuldige periode van gezamenlijk onderzoek gepaard gaande met mooie gesprekken met Joanne, omgeving en eigen bezinningsmomenten is het helder. Dit is wat ik te doen heb. Dit voelt als de juiste stap die past bij waar ik nu sta en waar ik naar toe beweeg. Samenwerken is mijn energie. Samenwerken daar ben ik van en daar wil ik voor staan. En die kan ik breed uitdragen vanuit dit partnership en letterlijk ervaren in het partnership.

Na de feestdagen en de nieuwjaarsspeech 2023 gaan we met veel zin met elkaar aan de slag. Ondanks het feit dat ik Marc en Yvonne al 8 jaar ken en al een langere periode met hen samenwerk voelt het als nieuw. Ik bemerk bij mezelf ook een mate van onzekerheid.

Hoe doe ik het eigenlijk goed. Wat vinden Marc en Yvonne ervan? Ligt het in lijn met datgene waar Ruimte voor Helden voor staat?

Confrontaties

Gelijk in de eerste periode is er al een eerste “confrontatie”. Ik had gehoopt in januari direct met een mooie opdracht aan de slag te gaan, echter deze blijft uit. De maand december had ik bewust tijd en ruimte gemaakt om met aandacht de weging en de keuze te maken voor het partnership. Dat maakte dat ik een opdracht niet verlengd had en dat ik niet direct op ging naar een nieuwe. Maar het uitblijven van een opdracht (en dus inkomen) maakte mij onrustig. Ik breng dit in bij een van de eerste live ontmoetingen. Yvonne geeft mij helder terug dat dit niet het probleem is van Ruimte voor Helden. Dat ik hier eigen verantwoordelijkheid voor draag. Slik. Ze heeft gelijk. Wat maakt dat ik dit doe?

Kort daarna heb ik de mogelijkheid voor een afspraak met een potentiële opdrachtgever. Deze geeft aan alleen te kunnen op een moment dat ik gereserveerd heb voor een samenkomst met Marc, Yvonne en Bruno. Ik stuur een mail met de vraag of het ok is als ik op de tweede dag “even” er tussenuit knijp voor een call. Bam. Gelijk confrontatie nummer 2. Hoe ik mijn probleem durf te verleggen naar hen. Of ik me niet besef dat dit afbreuk doet aan de intentie van onze ontmoeting en dit energie weg neemt van de benodigde flow. Slik 2. Wat ben ik aan het doen? Ik word er onzeker van. Dit voel heel naar. Toch realiseer ik me dat ik ook hier zelf de verantwoordelijk heb te nemen. Welke afspraak vind ik belangrijker. En wil ik daar dan ook aub naar handelen? Ik kies er uiteindelijk voor om de potentiële opdrachtgever te vragen voor het verzetten van de afspraak. En dat klopt. Bij de live ontmoeting die erop volgde hebben we hier uitgebreid over gesproken. Hoe willen wij dat er samengewerkt wordt binnen en buiten Ruimte voor Helden. Dat vraagt commitment, eigenaarschap op je eigen stuk en liefdevolle confrontatie waar nodig. Ik had in de eerste maand alle “regels” overtreden, maar gelukkig is de verbinding en het vertrouwen onderling zo sterk dat deze confrontaties me juist stevig in het zadel hebben geholpen.

Stages of concern

Marc heeft op een later moment in een ontmoeting met ons de “stages of concern” van Cora Smit gedeeld. Dit bracht bij ons allen een heel mooi bewustzijn teweeg. Voor mij werd helder dat ik me gedurende deze eerste periode in fase 1 en fase 2 begaf. Dit verklaarde deels mijn onzekerheid. Zeker ook omdat er bij Yvonne en Marc ook een verwachting was dat ik me mogelijk al in fase 3 of 4 begaf omdat we elkaar toch al zo lang kenden en al langer samenwerkten? We hebben er even goed om kunnen lachen met het besef dat ook dit partnership en samenwerking zich te ontwikkelen heeft en eenieder de ruimte biedt om te leren, te ervaren en ook af en toe de plank mis te slaan. Weet echter ook dat je erop aangesproken wordt. En dat is precies wat onze samenwerking zo krachtig maakt. Het Bollenveld van Vermogen tot Samenwerken is dan ook onze standaarduitrusting bij iedere ontmoeting.

Terug naar de bron en waar ben ik beschikbaar voor?

Wat mij ontzettend geholpen heeft en nog steeds dient is dat we vanuit de bron steeds beginnen. De missie van Ruimte voor Helden staat centraal. Vandaar uit zijn we ook gaan ontdekken wat onze aandacht vraagt in 2023. Waar wil ik voor beschikbaar zijn. De uitkomsten hieruit zijn voor mij een kompas. Het geeft mij houvast. Het geeft me ook in al mijn activiteiten een toets mogelijkheid: doe ik de dingen die ik me heb voorgenomen?

Bij het onderzoeken van een eventuele nieuwe opdracht geeft het mij vrij snel duidelijkheid: dit wel, dit niet. Een van de gave belevenissen die hieruit naar voren is gekomen is bijvoorbeeld “Ont-moetend wandelen in Limburg”. Voor mij iets heel nieuws. Uit mij ontstaan, zonder dat er een vraag naar is. Daar waar Marc, Yvonne en zeker ook Bruno al veel zaken uit zichzelf hebben laten ontstaan, ga ik van nature veel meer aan de slag vanuit de vraag of behoefte van een klant. Iets zelf ontwikkelen waar niemand om “gevraagd” heeft is iets heel nieuws. Maar het geeft mij veel plezier, inzichten en gek genoeg vertrouwen. Ook al loopt het nog niet “storm”. Wat weer mooie leermomenten biedt.

De buitenwereld

Tot slot is er ook nog een buitenwereld. De wereld waar ik veelal speel. En die natuurlijk vragen heeft, wanneer je je ineens als Partner van Ruimte voor Helden presenteert op Linked in, nieuwsbrief of een mailadres. Wat is Ruimte voor Helden? Wat doe je dan precies? Doe je iets heel anders? Heb je je moeten inkopen? Hele verschillende vragen die op je afgevuurd worden. Vanuit enthousiasme, betrokkenheid, maar ook vanuit een frons, argwaan en onduidelijkheid. Met alle liefde vertel ik dan over Ruimte voor Helden en mijn reden tot dit avontuur en mijn belevenissen tot nog toe. Het eind van het verhaal weet ik ook niet, maar dat het een mooi verhaal wordt met vele plotwendingen dat is in ieder geval duidelijk.