Terug naar Wijsheid

includeren is transformeren

23 maart 2017

Categorien: Systemisch Kijken

Hoe kun je vanuit het bestaande het nieuwe in stappen?

Er wil iets vanuit het bestaande ontstaan: wat is ervoor nodig om dat een goede impuls te geven?

Bekijk de Nee die bij de Ja hoort

Als eerste keken we naar de Nee’s die bij een Ja (het nieuwe) horen. Wat heb je te nemen of op te geven als je Ja tegen iets zegt. Bijvoorbeeld: ik zeg Ja tegen een spannend project, dan heb ik te nemen dat ik geen rust heb, dat ik me af en toe onrustig of angstig voel.

Wat we ontdekten is, dat als de ‘Nee’ respectvol bekeken wordt, de schoonheid van de Nee helderder wordt en er dan ook een soort toestemming om naar de Ja te gaan, komt. De Ja wordt krachtiger. Als de Nee beschimpt wordt, wordt de Ja kleiner, benauwder.
Kortom: de Nee hoort erbij, hoe meer-ie erbij hoort, hoe krachtiger de Ja wordt. Hoe soepeler de overgang naar de Ja (het nieuwe) gaat.

De eerste impuls

De twee opstellingen die volgden gingen, beide in een andere vorm, over het volgende: De bedrijven zijn toe aan een volgende stap: bij de ene een volgende fase van hetzelfde bedrijf en bij de ander een nieuw bedrijf naast het bestaande. Bij beide werd zichtbaar dat de eerste impuls voor de bedrijven in de familiegeschiedenis lag van de oprichters/eigenaren. Bij de een iets wat verder niet precies werd en ‘op de grond lag’, bij de ander de relatie tussen haar ouders. Na het aankijken en eren van deze eerste impuls, kwam het besef: de bestemming vanuit deze impuls is vervuld. Hier hoeft niet meer iets voor gedaan te worden. Het is klaar, wat de bedoeling hiervan was, is gebeurd, ‘is ingelost’. Dat wat het bedrijf tot dan heeft gegeven en opgeleverd, zoals dierbare momenten, contacten, ervaring, kan mee de toekomst in.

Nieuw startpunt met een volgende bestemming

Nu is er een ander startpunt voor het nieuwe, vanwaar de toekomst zich gaat ontvouwen. Er is een nieuwe ruimte, met meer lichtheid en waar ook ruimte is voor het andere bedrijf of de partner die ook mee wil gaan doen. Daarmee gloort c.q. dient zich een volgende bestemming aan. Deze is vanuit deze nieuwe ruimte, met de ervaring die ingenomen is en met de nieuwe persoon en de nieuwe bedrijfsactiviteiten, te ontdekken en te laten verschijnen!
Zoals een van de deelnemers, Aletha Steijns, verwoordde: includeren geeft transformatie. Eigenlijk zo simpel.

harte groet
Yvonne Versteeg

* Tekening door Elke Scheffers – Projectburo Scheffers – Rotterdam