Terug naar Wijsheid

Goed afronden: hoe doe je dat?

20 november 2017

Categorien: Systemisch Kijken

Goed afronden, hoe doe je dat?

Dat was het thema waar we deze laatste Werkplaats Systemische Intelligentie in Organisaties mee begonnen. Stilstaan bij de afronding, scheiding maken, achterlaten wat daar hoort en meenemen wat essentieel is voor jouzelf. Dat is wat we beoefenden. Met een eenvoudige oefening, die al doende toch ineens intensief is en verrassend direct naar de essentie leidt.

‘Systemische boedelscheiding’

Systemische boedelscheiding zo heet de oefening die we hebben gedaan. Deze heb ik geleerd bij het Bert Hellinger Insitituut Nederland.

Welke stappen zitten hierin? Ik leg ze in deze blog uit, zo kan je hem in jezelf al lezend doen.

  1. je neemt een project, organisatie, samenwerkingsrelatie of opdracht voor ogen die je afgerond hebt, kort geleden of misschien al een hele tijd terug.
  2. je stelt je voor dat je voor het project, de organisatie etc. staat en deze in de ogen kijkt. Je laat opkomen wat er gezegd wil worden: van wanneer tot wanneer was je daar? Hoe was het? Wat springt naar voren als herinnering?
  3. in gedachten maak je een stap naar links en dan sta je tegenover dat ‘wat je hebt gegeven’. Wat was dat, hoeveel was het (bijvoorbeeld in een armgebaar). Laat in woorden opkomen dat wat je gegeven hebt.
  4. laat dan wat je gegeven hebt, daar. Zeg innerlijk: ‘je mag ermee doen wat je wilt. Je mag het aanpassen, vervormen, naast je neer leggen. Niets meer mee doen. Ik laat dat wat ik gegeven heb bij jullie.’
  5. in gedachten maak je weer een stap naar links en dan sta je tegenover dat ‘wat je hebt gekregen’. Wat was dat, hoeveel was dat. Laat in woorden of een armgebaar opkomen dat wat je gekregen hebt.
  6. laat opkomen hoe de balans in geven en nemen was. Heb je meer gekregen dan gegeven, heb je meer gegeven dan gekregen? En laat dat dan vervolgens weer gaan. Zeg innerlijk: ‘Een van ons heeft meer gegeven dan gekregen. Ik laat mijn claim los op dat waarvan ik denk dat ik nog recht heb. Ik staak mijn pogingen om nog te geven waar ik denk dat ik nog schuld aan heb.’
  7. in gedachten maak je weer een stap naar links. En laat opkomen: dit is wat ik ook gegeven heb, maar dit is wat ik nodig heb in de rest van mijn leven. Kijk het aan en neem het weer tot je. En zeg innerlijk: ‘ik wil me weer opnieuw verbinden met je. Ik kan niet beloven dat ik je nooit meer zal loslaten en ik hoop dat we wel samen zullen blijven optrekken.’
  8. draai je in gedachten om naar de richting waarin je je leven wilt voortzetten. En neem, als dat past, een stap voorwaarts.

mijn intentie

Voor mijzelf kwam bij de laatste stap mijn intentie naar boven om het systemisch kijken verder te brengen in organisaties. Met deze intentie ben ik de Werkplaats gestart en dat is voor een deel werkelijkheid geworden. Voor een deel niet. Het is goed om de intentie weer op te halen en deze mee te nemen de toekomst in. Los van wat er met de Werkplaats nu wel of niet gerealiseerd is. Daarmee wordt mijn verbondenheid met deze intentie weer fris en fruitig.
Op welke manier ga ik dat doen? Dat weet ik nog niet. In ieder geval ben ik beschikbaar voor het begeleiden van Organisatieopstellingen rond ondernemers- en organisatievragen. Als snelle en inzichtelijke methode om met hoofd en lijf, bewust en onbewust toegang te krijgen tot de essentie van het vraagstuk.

harte groet
Yvonne Versteeg