Terug naar Voor samenwerken

Teamcoaching

een goed team zijn!

'We willen als organisatie toegroeien naar meer zelfsturing en zelforganisatie'

'Er wordt geroddeld, we durven geen feedback te geven aan elkaar en door de werkdruk wordt dit alleen maar erger.'

'We willen onze visie omzetten in acties en gedrag, kunnen jullie onze beleidsdagen begeleiden.'

Ben Jij

Er op uit dat er goed wordt samengewerkt.
Toe aan de volgende stap met jouw team of organisatie.
Nieuwsgierig naar meer zelfsturing.

Wil Jij

Openheid en een betere samenwerking.
Eigenaarschap en energie.
Heldere communicatie.
Vaardigheid om wrijving op te lossen.

Intake 
In een intakegesprek verkennen we waar jullie staan als team cq organisatie en wat een volgende stap kan zijn naar de gewenste teamgeest en samenwerking.

Datum en Locatie
Datum en locatie kiezen we in overleg.

Investering
Op basis van een voorstel op maat.

wil je een vrijblijvend
intakegesprek aanvragen?

Interesse

informatie op papier?
download de folder

Download

Over teamcoaching

Wil je met je team in de flow komen, aandacht voor betere communicatie en innovatie, een grote verandering in je organisatie in cultuur, samenwerking en zelforganisatie bewerkstelligen? Dan is onze teamcoaching een leuke, uitdagende en effectieve manier.

We werken met een grote diversiteit aan teams: teams met direct klantcontact zoals zorgteams, frontoffice-teams in woningbouw, gemeenten en zorgorganisaties. Specialistenteams met direct klantcontact, zoals bijvoorbeeld architecten, stedenbouwkundigen, medici en para-medici. Staf- en beleidsteams, zoals HR-, Financiën-, Marketing- en ICT-teams. Daarnaast werken we ook met management, directieteams en medezeggenschapsorganen.

de dagelijkse praktijk

Een ’toneelstukje’ in het kader van teamcoaching op een beleidsdag:

De enthousiaste, bevlogen leider van een financiële afdeling ‘speelde’ met haar teamleiders de praktijk van alledag na met als publiek alle medewerkers.
In een fractie van een seconde gebeurde het: zij trok – uit bescherming voor haar teamleiders? – het werk naar zich toe en je zag de teamleiders ontspannen achterover leunen. Weg was het eigenaarschap. In een tel schoten ze in de verhouding van beter-weter en niet-weter, machthebber en machteloze. Boven en onder, ouder en kind, legerleider-soldaat, leraar en leerling. Terwijl ze daar allen niet op uit waren. Met elkaar keken we en zagen we het gebeuren, ook zij zelf.

Een mooi moment om van te leren en om te lachen en om te herinneren in de dagelijkse praktijk. Om met vallen en opstaan door te ontwikkelen naar eigenaarschap, ieder zijn/haar verantwoordelijkheid nemend. Sturen,  leiden en  volgen op het juiste moment. Ieder vanuit de eigen rol en talenten. Een bewegend geheel van leiderschap en volgerschap.

In de loop van de jaren hebben we verschillende invalshoeken ontwikkeld die we gebruiken bij teamcoaching en transities in organisaties.

Lees verder onder de foto’s.

de match

Een team heeft een doel, een taak, een missie, een bijdrage te leveren. Een team krijgt cohesie als deze helder is, de randvoorwaarden er zijn en als iedereen zich met het doel verbindt. Het team heeft bepaalde kwaliteiten en rollen nodig om haar taak te kunnen doen. Deze moeten beschikbaar zijn in het team.
Dit noemen wij de match tussen het geheel en het individuele, de match van collectieve missie en persoonlijke missies, de match tussen de benodigde rollen en ieders individuele kwaliteiten. Deze match zien wij als de eerste basis van het team en teamsamenwerking. In de teamcoaching kijken we hoe levendig de match is en nodigen we iedereen uit zichzelf te laten zien en horen.

teamfasen

Als we starten met teamcoaching kijken we met elkaar in welke fase het team zit. Elke fase heeft zijn eigen dynamiek en interventies die relevant zijn.

fase 1 pseudo team – de eerste WIJ ruimte
We hebben er zin in om met elkaar aan de slag te gaan,  zijn van goede wil en zetten ons beste beentje voor – het lijkt een beetje op verliefdheid

fase 2 chaos  –  de eerste IK ruimte
De eerste ‘criticus’ doet zijn mond open, al snel volgen er meer die durven te zeggen wat ze echt vinden, groepsleden proberen anderen te overtuigen van eigen zienswijze maar dat lukt niet – De roep klinkt om duidelijk leiderschap, structuur, besluiten, beleid en kaders

fase 3 leegte – tweede ik-ruimte
Verantwoordelijkheid voor jezelf nemen, kijken naar eigen gedrag en overtuigingen, wat kan ik bij mijzelf veranderen? In gesprek gaan met elkaar over verwachtingen en gedrag, nieuwsgierig zijn naar elkaar en bereidheid oordelen op te schorten

fase 4 team – tweede wij-ruimte
Grote mate van wederzijdse acceptatie, er komt creativiteit en productiviteit los. Verschillen zijn duidelijk en niet langer lastig maar eerder plezierig en waardevol, mensen leren van elkaar en vullen elkaar aan

Lees verder onder de foto’s
over de sleutel in teams, samenwerkingsverbanden en organisaties: communicatie.

communicatie

Je kunt niet niet communiceren – Watzlawick

Communicatie is de basis van een goede teamsamenwerking.
Als basis van een goede communicatie in een team kijken we in de teamcoaching o.a. naar:

Teamsamenstelling en teamscan, elke team bestaat uit verschillende mensen met verschillen communicatiestijlen en drijfveren. Zicht hebben op je eigen communicatiestijl en drijfveren en die van de teamleden helpt bij een soepele samenwerking.

Wil je met je team een volgende stap maken in de teamsamenwerking, dan kan dat via de verdere ontwikkeling van de teamcommunicatie via diverse gesprekstechnieken en zicht op de onderstroom:


Door wie?

ervaringen van anderen

'Marc is in staat om op een creatieve manier het individuele op teamniveau te brengen en bespreekbaar te maken.'

Marike Lendering
interim-manager gemeentelijke overheid

'Yvonne maakt op een veilige manier moeilijke dingen bespreekbaar waardoor openheid ontstaat en een team beter gaat samenwerken.'

Guido Lampe
directeur organisatie ouderenzorg

Interesse?

Vul hieronder je gegevens in