Terug naar Wijsheid

Karakterstructuren

2 mei 2016

Categorien: Communicatie, Leiderschap

Jezelf steeds beter leren kennen hoort bij het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap. Zelfkennis is ook behulpzaam als je een beweging op gang wilt brengen in jouw community. En het helpt bij je communicatie en gesprekstechnieken als je beseft  dat anderen niet hetzelfde in elkaar zitten als jijzelf. En hoe dat anders in elkaar zitten eruit zou kunnen zien.

Er bestaan heel veel modellen om mensen ‘in te delen’. Het handige aan modellen vinden wij dat het helpt om  alles niet zo persoonlijk op te vatten en om te zien dat elk type zijn kracht en minder ontwikkelde delen heeft.

kenmerken in lichaamsbouw

In het begin van de 20e eeuw zijn door een aantal psychiaters (o.a. Reich, Alexander Lowen, Pierrakos) de  karakterstructuren ontwikkeld. Elke karakterstructuur houdt verband met een ontwikkelingsthema, levensvraag en kent ook bepaalde kenmerken in lichaamsbouw en spierspanning.

Uitgangspunt is dat elk mens vanaf de conceptie in opeenvolgende fasen een aantal behoeftes en ontwikkelingsthema’s kent. Naarmate die al dan niet passend tegemoet gekomen worden, kan het thema van die fase later in het leven blijven terug komen.

Wij gebruiken de karakterstructuren voor onszelf bij coaching, teamcoaching en onze opleidingen. Het helpt ons bij het observeren van mensen en het inspelen op wat nodig is. Soms leggen we in bijvoorbeeld coaching uit van waaruit bepaald gedrag te verklaren is volgens de indeling volgens de karakterstructuren. Kenmerkend aan deze indeling is dat ze gerelateerd zijn aan  de lichaamsbouw.

Helaas hebben ze niet al te vriendelijke termen, we geven een korte opsomming met de originele benaming en onze benaming:

schizoïde structuur – de creatieve

rond de geboorte – thema: welkom op aarde, kunnen aarden, er mogen en kunnen zijn.
Wij noemen deze structuur de creatieve omdat mensen met dit thema eigenzinnig kunnen zijn, een hele eigen creatieve, unieke wereld kunnen scheppen. Daarmee geisoleerd kunnen raken en/of erg gevoelig zijn voor impulsen van buiten.

orale structuur – de sfeermaker

ongeveer 1e levensjaar – thema: voeding, (oog)contact
Wij noemen deze structuur de sfeermakers, omdat mensen met dit thema goed opmerken en inbrengen wat er wel/niet is en wat er nodig is. Zij kunnen struggelen met niet genoeg of niet vervuld kunnen raken.

masochistische structuur – de doorzetter

Vanaf 1,5 tot 3/4 jaar – thema: mag ik autonoom zijn
Wij noemen deze structuur doorzetters, omdat mensen met dit thema enorm veel kunnen dragen en doorgaan. Zij kunnen moeite hebben met zowel zichzelf als de ander voelen. Dit kan zich uiten in zichzelf helemaal weg cijferen en alleen te voelen wat de ander voelt of helemaal heftig de eigen mening uiten en niet meer opmerken wat de ander vindt of voelt.

psychopatisch structuur – de leider

Vanaf 1,5 jaar tot 3/4 jaar – thema: kan ik de ander vertrouwen
Wij noemen deze structuur de leider, omdat mensen met dit thema hun eigen wil en visie krachtig kunnen neerzetten, zij geven de koers aan. Zij kunnen moeite hebben met het vertrouwen van anderen en zichzelf. Ook al zijn ze er een meester in om hun angsten te verbergen.

rigide structuur – de projectmanager

Vanaf 4 – 6 jaar – thema: mag ik mijn hart voelen en volgen
Wij noemen deze structuur de projectmanager, goed in het planmatig en analytisch  denken en een idee  realiseren. Zij kunnen moeite hebben met empathie, het volgen en voelen van het eigen hart en die van de ander.

leestips
de Maskermaker, Wibe Veenbaas e.a.
De vijf kindconclusies – Lisette Schuitemaker
Boeken van Wilhelm Reich, Alexander Lowen, John Pierrakos.