Terug naar Wijsheid

Luisteren

27 april 2017

Categorien: Communicatie, Luisteren, Onze Sleutels

Luisteren is volgens ons, een van de belangrijkste leiderschapscompetenties.

praten en luisteren: beeld 1

Je praat met iemand, de ander is aan het woord. Je wacht totdat er een stilte valt, zodat jij kunt vertellen wat er de hele tijd in je hoofd rond dwarrelt. Wat je misschien niet beseft is dat de ander hetzelfde doet, dus zodra jij spreekt is de ander aan het bedenken wat zij zo meteen bij een stilte wil gaan zeggen.

Ha, ha, nu ik dit opschrijf, besef ik het zelf pas goed. Zo houden we onszelf en elkaar leuk bezig.
Voor mij is deze competentie er een van, hier ben ik mee bezig tot de zes plankjes.

luisteren volgens Otto Scharmer

Otto Scharmer geeft mijns inziens een mooie onderverdeling in de verschillende manieren van luisteren:

praten en luisteren: beeld 2

Je praat met iemand, de ander is aan het woord. Je luistert, merkt op bij jezelf welke oordelen je hebt en parkeert ze. Je luistert. Je wordt geraakt door wat de ander zegt. Je merkt je eigen geraaktheid op en parkeert ook deze weer. Je luistert. Je voelt hoe je meegenomen wordt door de ander en ineens haar zijn perspectief ziet, zijn gevoel herkent. Je luistert en laat een stilte vallen als de ander is uitgepraat. Wat gezegd is, hangt nog in de lucht. Tussen jullie in.
Je laat het op je inwerken en bent stil en kijkt naar de ander.
De ander voelt zich gehoord en zucht.
Dan is er ruimte.
Hij richt zijn aandacht op jou: ‘k ben benieuwd wat jij hiervan vindt, wil jij vertellen wat je denkt en voelt hierover?

Stel je voor

De pedagogisch medewerker, de ober, de buschauffeur, de verpleegkundige … jijzelf … ikzelf:

harte groet

Yvonne Versteeg

nb Otto Scharmer noemt ook nog generatief luisteren, die komt een ander moment aan bod.