Terug naar Wijsheid

Natuur in onderzoek

20 september 2020

Categorien: Systemisch Kijken, Natuur

Hoe werkt dat dan: systemisch kijken naar Natuur? Die vraag kreeg ik een aantal keren als ik vertelde over de Werkplaats Systemisch kijken naar Natuur.

Hoe leg ik dat uit, als ik zelf nog niet de precieze woorden heb? Want, zo werkt dat bij mij. Ik krijg een ingeving die nog niet concreet is. Ik ‘weet’ dat het interessant gaat worden en, in ieder geval voor mezelf, betekenisvol. Ik heb er vertrouwen in dat de vorm volgt.

Tijdens een wandeling kwam de volgende ingeving: ik ga, net zoals bij de Werkplaats De Ziel, weer werken met de Gewetens, die in het systemisch kijken gebruikt worden. In het kort gezegd kijk je in een steeds grotere kring: eerst naar jezelf, dan naar het systeem waar je in zit en dan voorbij tijd en ruimte.

De eerste middag op 6 oktober starten we bij het Persoonlijk Geweten.
Het Persoonlijk Geweten zorgt ervoor dat we keuzes maken om zelf te overleven, om bij de groep (dat start bij je gezin van herkomst) te mogen blijven horen. We kijken, voelen, tasten af en nemen bewust en onbewust waar wat we moeten doen: ‘wat hoort’. Wat we wel en niet kunnen zeggen. Wat wel en niet belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de normen en waarden ten aanzien van geld, altruïsme, religie.

En ook dus alles wat met Natuur te maken heeft. Dat laat zich zien in welke voeding gegeten wordt, in welke winkels de boodschappen gedaan worden. Het gesprek over vogels, bomen …. elfen en kabouters. Het maken van wandelingen. Regelmatig kamperen, zeilen. Of juist niets van dit alles.

Hoe hebben deze ervaringen met Natuur zich geworteld in jou? En wat betekent dat voor de plek die Natuur in jouw leven heeft ingenomen in het heden?
En wat is Natuur eigenlijk voor jou? Wat includeer je als Natuur zijnde. En wat sluit je on-bewust buiten als Natuur zijnde.
Tijdens de eerste Werkplaats Systemisch kijken naar Natuur gaan we dit onderzoeken en veel over ontdekken. Via systemische oefeningen in een kleine groep.

Welkom om op dinsdagmiddag 6 oktober aan te sluiten bij de Werkplaats Systemisch kijken naar Natuur.