Terug naar Wijsheid

Verweven waarde

5 november 2021

Categorien: Natuur, Leiderschap

Nieuwsgierig reed ik 3 november j.l. naar de St. Jozefkerk in Assen om de ‘dankdaglezing’ bij te wonen. Als westerling heb ik nog geen idee wat de ‘dankdaglezing’ is.

Dankdag

Op internet lees ik daar het volgende over. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. We hadden in die tijd nog een agrarische economie, delen met elkaar was belangrijk.

Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. In die tijd ontstond de industriële economie. Het delen werd minder belangrijk, de ‘dingen’ werden belangrijker.

Verwevenheid

Het thema van de lezing voor dit jaar is ‘Verweven waarde’.  Toegelicht door Kees Klomp, lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool in Rotterdam en schrijver van het boek Thrive, fundamentals for a new economy.

In de kerk aangekomen bevind ik me onder leeftijdgenoten en een enkele jongere. Kees blijkt een inspirerende verteller. Hij neemt ons, via de zorgelijke boodschappen in het IPCC rapport en onze rol bij klimaatverandering, mee naar een nieuwe vorm van economisch denken; de betekeniseconomie.

Kees onderscheidt 3 waarde-domeinen: welvaart, welzijn en welbevinden. De beweging die volgens hem nodig is, gaat over het loslaten van de focus op welvaart en geld. Deze focus gaat ten koste van ons welzijn en ten koste van het welbevinden van al wat leeft op de planeet.

Betekeniseconomie

Verweven waarde, de verwevenheid van welvaart (geld), welzijn (gezondheid) en welbevinden (geluk) herstelt de balans.

Betekenisvol ondernemen gaat om de evenwichtige integratie van het verdienmodel (hoe verdienen we geld), het verbetermodel (hoe dragen we bij aan maatschappelijke ontwikkeling) en het vervulmodel (hoe dragen we bij aan geluk). Een inspirerende en hoopvolle nieuwe fase van onze economie.

In deze nieuwe fase zal een toekomstige dankdaglezing wellicht gaan over onze dankbaarheid voor de aarde en over onze dienstbaarheid (SEVA) aan al wat leeft op de aarde.

Met groet,

Marc