Terug naar Nieuws

Memory-lane 8,5 jaar St Jacob: de ruimtes doen een deel van het werk

28 januari 2021

‘Als ik hier binnen kom, dan gebeurt er al iets’ en ’t Is ook een beetje mijn ruimte’ of ‘wat een oase in de stad’. Ook wel: ‘Ik ben blij dat ik die enge trap weer gered heb’.

Zomaar wat reacties van mensen die bij ons een coachingstraject deden. Of leden van een team die meerdere malen kwamen en heel vertrouwd zelf de thee gingen zetten.

De ruimte doet een deel van het werk

Dat is precies hoe we het wilden: de ruimte delen.
En de ruimte deed al een deel van het werk :-).

Zo kwamen er naast de individuele klanten vanuit een organisatie, eigen onderneming of particulier, talloze teams. Voor een teamtraject om de samenwerking onder de loep te nemen, een beleidsdag om de focus aan te scherpen of intervisie om met elkaar te leren met behulp van casussen.

Onze eigen trainingen

En we hadden onze zelf ontwikkelde trainingen. ‘Jouw Jaar’ voor (startende) ondernemers, het loopbaantraject ‘Waar kom jij je bed voor uit?’ Focusdagen als reflectie en impuls voor ondernemers.

Het U-Lab: 8 keer wekelijks samenkomen om te leren luisteren en in een coachcirkel samen te komen om een verandering in je leven in gang te zetten middels Theorie U. ‘Wat zegt U?’ in 4 dagen door de U-bocht van Theorie U.

Vanuit deze kortere trainingen ontstond de tweejarige leergang Leiderschap vanuit de Toekomst: heerlijk om twee jaar intensief met een groep op stap te zijn! We mochten hem drie keer geven!

Samen Scholen met Vernieuwers: tweemaandelijkse impuls, steeds weer kijken welk thema opdoemde om centraal te stellen.

Losse dagen familieopstellingen.
Werkplaatsen Systemisch kijken: naar Organisaties, naar De Ziel en naar De Natuur.

Workshop Dialoog Doen.

En dan ook nog eens Ronde Tafels waar we de mythologie uit Griekenland, Frankrijk en Engeland belichtten.

Driemaal een Gewoon je bijzondere Zelf zijn: een met Bruno van den Elshout , een met Sarah Schutzle en een met Annemarie Sour.

Dank!

Dankbaar en rijk om met zoveel mensen te mogen meekijken naar waar hun hart naar uitgaat en hoe ze dat kunnen omzetten in dagelijkse daden.

Dank aan de ruimtes die de grond, omhulling en sfeer gaven.