Terug naar Wijsheid

Wat als de Natuur een organisatie binnen komt?

5 november 2020

Categorien: Systemisch Kijken, Natuur

Organisaties komen en organisaties gaan. Denk aan de politieke partijen die opdoemen en floreren en degenen die voordat ze echt bestaan alweer verdwenen zijn.

Wat maakt dat een organisatie voortbestaat?

Als we kijken via de systemische bril letten we o.a. op de volgende dingen:

Natuur in organisaties

In de Werkplaats Systemisch kijken naar Natuur deden we het volgende experiment. Wat als de Natuur haar intrede zou hebben gedaan als nieuwe invloed bij organisaties die ter ziele zijn gegaan. We keken naar V&D en naar het oude ziektekostensysteem.

Natuur en V&D

Als eerste namen we V&D. Met ons vieren keken we waar we terecht kwamen in de ruimte en wie we representeerden. In het veld kwamen het Lege Gebouw, de Drukke Begane Grond, de Verdrietige Medewerkers die de sluiting voorvoelden en de Verveelde naar buiten starende Klant.

Wat als de Natuur haar intrede zou doen? Dat probeerden we uit.
De Natuur deed haar intrede en de Begane Grond veranderde in een Rustige Groene Oase. De Klant werd nieuwsgierig en de Medewerkers voelden weer leven in hun lijf. Ergens voelden we…wat als V&D dat gedaan zou hebben, ineens voelden we iets van nieuwe kiemkracht en aantrekkingskracht. Voor V&D is het te laat, maar wie weet is het een hint.

Natuur en het oude Ziektekostensysteem

Hoe zou dit uitpakken voor het oude ziektekostensysteem? Waarbij mensen tot een bepaald inkomen vrijelijk gebruik konden maken van de gezondheidszorg. Weer keken we waar we terecht kwamen en wie we representeerden. Dat waren: de Overheid die tevreden rond keek welke goede daden door haar mogelijk werden, de Patiënt die comfortabel alle zorg kon ontvangen, de Gezondheid op zichzelf staand en Iets wat in het Licht stond.

Vervolgens lieten we het systeem ophouden te bestaan: de Overheid krimpt ineen en komt liggend op de grond terecht, de Patiënt verdwijnt onder kussens, de Gezondheid loopt naar het raam, het Iets stapt uit het licht.

Wat als de Natuur binnenkomt? De Natuur gaat naast Gezondheid staan: de patiënt gaat zitten en wordt actief, kijkend naar Gezondheid en Natuur. De Overheid richt het hoofd iets op en weet: mijn tijd is uitgespeeld, dat is pijnlijk maar wat te gebeuren staat is dat het nu tussen de burgers en de gezondheid en de natuur helder heeft te worden waar we met ons gezondheidssysteem naar toe willen.

Natuur als richtingaanwijzer

In een opstelling die we naar aanleiding van een persoonlijke vraag deden gaf de Natuur de volgende tips:

Verzorg de boom in je straat en voel hoe de wortels en de takken het gebouw waarin jullie werken omhullen. En besteed aandacht aan de deur waar al jullie verschillende klanten door naar binnenkomen, de hal is de verbinding van al jullie verschillende activiteiten.

Wat zou er gebeuren als de Natuur binnenkomt?

Wat een inzichten geeft de Natuur ons! Ze roept op tot eigen verantwoordelijkheid, geeft ruimte, groei en dynamiek. Ze is te vertrouwen en streeft het goede na. Waar ze toe aanzet geeft rust en is positief.

We nemen ons voor: als we ergens niet uitkomen, dan stellen we ons voor dat de Natuur binnen komt en haar inzichten en wijsheid met ons deelt.

Werkplaats Systemisch kijken naar de Natuur

Drie keer kwamen we in een kleine groep samen om met de Systemische bril te kijken naar de Natuur. Dit was de tweede keer. Yvonne schreef er de volgende blogs over:
Loyaal aan wat?
Op welke manier heeft de Natuur een plek in jouw familiesysteem.
Met een oefening die je thuis kunt doen.
De Natuur geeft raad.
Hoe Corona ons helpt de systemisch bril op te zetten.
Met een oefening die je thuis kunt doen.

Mocht je met de Systemische bril willen kijken naar een vraagstuk met betrekking tot jezelf, je team, organisatie? Yvonne kijkt graag met je mee, je kunt haar mailen om te overleggen of Systemisch kijken van toegevoegde waarde kan zijn voor je vraag.