Terug naar Wijsheid

De Natuur geeft raad!

30 november 2020

Categorien: Systemisch Kijken, Natuur

2020 is het jaar waar alle plannen in duigen vielen. De geplande toekomst is met behulp van Corona totaal doorkruist. Alles wat we met ons hoofd zo goed op een rijtje hadden gezet is door de war geschopt. We hebben het te doen met wat er zich aandient: de ‘verschijnende toekomst’. De verschijnende toekomst is de toekomst die naar ons toekomt en waar we in het moment iets van mogen maken. Steeds maar weer inspelen op wat er WEL mogelijk is en loslaten wat niet mogelijk is.

Door Corona mogen we continue de Systemische Bril opzetten

Eigenlijk is dat continue door de systemische bril kijken, nl “fenomenologisch leven vanuit het Lege Midden”. Dat vraagt toelichting :). Wat is fenomenologisch en wat is het Lege Midden?

Fenomenologie is kijken en waarnemen naar wat er zich in het heden voor je ogen afspeelt. Zonder meningen, veronderstellingen, feiten. Alles wat je al over de situatie weet en vindt leg je – in ieder geval voor even – naast je neer.

Daarmee kom je in het zogeheten ‘Lege Midden’.
Je maakt jezelf als een tabula rasa, een leeg vel. Onbevangen, onbeschreven, onbevlekt.
Je zet als het ware je bekende bril af en kijkt met schone en nieuwe ‘ogen’.
In de derde Werkplaats Systemisch kijken naar de Natuur deden we dat heel bewust.
En vervolgens nodigden we de Natuur uit om raad te geven.
Hoe kan je dat thuis doen?

Systemisch kijken met de Natuur als richting aanwijzer

Een oefening om thuis te doen:

Stap 0 Zoek en vind je Lege Midden in je lijf
Waar zit jouw Lege Midden? Laat zoveel mogelijk je meningen, overtuigingen, wensen en verlangens los. En scan vervolgens je lijf. Welk deel van je lijf komt op als jouw Lege Midden? Tijdens deze Werkplaats kwamen de volgende plekken naar boven: bovenbenen, onderrug, hart, buik, voeten, solar plexus. En misschien bij jou nog een andere plek. Als je dit af en toe doet, hoef je vervolgens alleen maar naar die plek in je lijf te gaan om vlot in je Lege Midden te komen.

Stap 1 jouw vraag
Mijmer wat voor je uit en kijk op welke vraag/thema je graag een antwoord of nieuw inzicht zou willen hebben. Schrijf deze vraag op: in woorden of via een tekening.

Stap 2 Zoek je Lege Midden op
Laat alles wat je weet en vindt over dit vraagstuk los.
Zet alle feiten, meningen, gewenste uitkomsten, al bedachte oplossing voor nu in de gang. Je kunt dit in gedachten doen of zelfs letterlijk door een symbool/symbolen voor dit alles echt op de gang te zetten en ‘schoon en leeg’ je kamer weer in te komen.

Stap 3 Maak een Opstelling/Veld
Pak je papier met je vraagstuk beet en ‘lees’ deze vluchtig en vlot door, laat deze zonder gedachtes ‘in het Lege Midden plonsen’. Hier hoef je niets van te merken.
Vervolgens kijk je je kamer rond en pak je een aantal voorwerpen die als vanzelf opkomen rond deze vraag en zet je deze op een tafel of op de vloer ergens neer.
Je doet een stap achteruit en kijkt wat je hebt gepakt en waar je het hebt neergezet.
Dan loop je de voorwerpen langs en laat je opkomen waar elk voorwerp voor staat en wat de plekken en de voorwerpen te vertellen hebben. Je kunt – kort en krachtig – iets opschrijven hierover.

Je neemt weer even afstand en kijkt naar het geheel, terwijl je weer beseft dat je in het Lege Midden bent, dwz al je meningen, feiten staan op de gang en jij weet het gewoon niet en bent open en nieuwsgierig.

Stap 4 Nodig de Natuur uit
Nu pak je een voorwerp als symbool voor de Natuur.
En legt dit voorwerp in je opstelling/het Veld neer. Volg je voeten en je handen en laat je verrassen waar de Natuur terecht komt. En je neemt weer afstand en neemt waar vanuit je Lege Midden.

Stap 5 Welke impulsen zijn er?
Je neemt waar vanuit je Lege Midden. Open en nieuwsgierig ‘zie’ je (vanuit je ogen, je hart, buik, intuïtie)  waar De Natuur terecht is gekomen. Grote kans is namelijk dat op de een of andere manier daar de richtingaanwijzer is voor je vraag. De Natuur weet op een natuurlijke manier waar ze moet zijn om toegang te bieden naar de opening voor je vraag.
Loop de verschillende voorwerpen langs. Neem de tijd om te voelen of er iets veranderd is en of de verschillende voorwerpen nu op een andere plek terecht willen komen. Het enige wat je hoeft te doen is in je Lege Midden te blijven en te vertragen. En je impulsen te volgen door de voorwerpen te verschuiven en te kijken per voorwerp welke zin/woord opkomt. Het voorwerp voor de Natuur laat je liggen. Terwijl je wel luistert wat deze plek/voorwerp wil laten weten.
Als er niets meer komt, rond je af. Ook al heb je geen rationele antwoorden. Blijf in de verwonderstaat van het Lege Midden.

Stap 6 Schrijfreis
Pak pen en papier en beantwoord de volgende vragen:

  1. wat heeft je verrast?
  2. wat heeft je geraakt?
  3. wat heb je gezien en gehoord en gevoeld?
  4. welke aanwijzing geeft de Natuur?

Stap 7 Bedanken en afronden
Bedank ‘Het Veld’ en de voorwerpen. Zet ze weer terug en laat ze weer gewoon voorwerp zijn.
Ga in gedachten/letterlijk naar ‘wat je op de gang hebt gezet’ en kijk wat je er weer van terug wilt nemen en wat je – met respect en dank voor bewezen diensten – de eigen weg wilt laten gaan.
Maak voor jezelf een beweging om deze oefening af te ronden en los te laten.

Stap 8 Overgave
Misschien heb je hele heldere antwoorden gekregen, in concrete acties, een gevoel. Misschien ben je in verwarring. Misschien gebeurde er niets bijzonders. De uitnodiging is het te laten. Als er iets betekenisvols wil gebeuren, gebeurt dat toch ook zonder dat jij hier heel erg over na gaat denken.

Werkplaats Systemisch kijken naar de Natuur

Drie keer kwamen we in een kleine groep samen om met de Systemische bril te kijken naar de Natuur. Dit was de derde keer. Yvonne schreef er de volgende blogs over:
Loyaal aan wat?
Op welke manier heeft de Natuur een plek in jouw familiesysteem.
Met een oefening die je thuis kunt doen.
Wat gebeurt er als we de Natuur in onze organisatie uitnodigen?
V&D en het ziekenfondssysteem zijn ter ziele: wat had de Natuur kunne brengen? En wat gebeurt als jij de Natuur in jouw organisatie uitnodigt?

Mocht je met de Systemische bril willen kijken naar een vraagstuk met betrekking tot jezelf, je team, organisatie? Yvonne kijkt graag met je mee, je kunt haar mailen om te overleggen of Systemisch kijken van toegevoegde waarde kan zijn voor je vraag.